Stresstolerans – en del av EQ

Stresstolerans är förmågan att klara av stressiga eller svåra situationer samt tron på att man kan hantera eller påverka situationer på ett positivt sätt.

När man har en hög stresstolerans kan man hantera sina känslor, vara samlad och kapabel att fortsätta kunna prestera även när det går tufft till. Du ”håller huvudet kallt”.

Att vara stresstolerant betyder inte att man alltid måste kunna hantera precis allt perfekt under stress, utan betyder oftare att man har en underliggande övertygelse om att kunna kontrollera sin reaktion på stress. Människor med lägre stresstolerans har ofta svårt att prestera under stress och kan hamna i situationer där känslorna tar över.

Förmågor som ofta påverkas av stress, inom emotionell intelligens, är t ex empati eller självkänsla. Dessa förmågor kan alltså också påverkas negativt när dessa personer upplever en situation som stressande.

Även om du tycker att du kan kontrollera dina känslor under stress är det möjligt att du inte drar nytta av och använder dina känslor. Kom ihåg att använda dina känslor istället för att undertrycka dem. Trycker vi undan obehagliga känslor trycker vi också bort de positiva känslorna och känslan av t ex lycka kan hjälpa dig att komma på kreativa lösningar på en stressig situation.

Hur kan man träna upp sin stresstolerans?

Det finns flera olika effektiva beteendestrategier som kan hjälpa dig att bättre hantera den dagliga stressen och förbättra din övergripande stresstolerans. Vissa av dessa strategier är så diskreta att du kan använda dem även när du sitter bland andra människor, t ex på jobbet, för att ta itu med stress så fort de uppstår:

  • Djupa andetag, andas med magen, visualiseringsövningar
  • Muskelavslappning, t ex massage
  • Yoga, tai chi eller meditation
  • Gå ifrån ditt skrivbord och tillbringa fem minuter på annan plats (t ex en promenad utomhus) där det enbart finns en regel; Du får inte tänka på det som stressar dig
  • Låt sinnet slappna av och tanken bli klar igen. Först då är du i bästa position för att dra nytta av dina känslor för att kunna svara på ett lämpligt sätt på en stressig situation
  • För att förebygga stress – ha en struktur och ordning i din vardag.
  • Våga säg Nej.
  • Identifiera vilka situationer som du blir stressad i och förbered dig inför dessa. Genom att ha en plan så lugnar du dig automatiskt.