Tag Archive: Personligt tilltal

Introducing The English Blog Series: Korta Vägen

PS Partners grundare & VD, Anna Petersson, har i många år haft en vilja att ta till vara på den kompetens som på olika sätt kommer till Sverige och vi är nu stolta, förväntansfulla & kanske framförallt glada att kunna berätta om vårt samarbete med Korta Vägen Göteborg! Korta Vägen Collaboration by Megan Reif Dyfvermark As the broken Swedish emerged from my lips, I wondered what had compelled me to stand up in the middle...

Postad den 8 september 2017

Rekrytering via sociala medier

Med rätt teknik PS Partner har under höstterminen varit uppdragsgivare för ett examensarbete i media- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Göteborgs Universitet. Författare har varit Siri Jagstedt och här presenteras i korthet några av slutsatserna i studien.   Den studie som genomförts har haft till syfte att undersöka hur ingenjörer ser på arbete och rekrytering i relation till sociala medier.  Studien visar att ingenjörerna är positivt inställda till rekrytering via sociala medier, så länge annonsering och...

Postad den 5 februari 2013