Talent Acquisition Process

Att anställa en Talent Manager ? Det råder en förflyttning i branschen på att anställa intern Talent Manager/Talent Acquisition. Men vad är det egentligen och vad är viktigt att tänka på?

De senaste åren har det varit en stor kompetens brist, inte bara inom IT/Tech utan inom alla områden. Det har snabbt gjort att film, Employer Branding, search blivit en överlevnadsfråga för många företag. För en del kommer det som en chock, att gå från att vara den som väljer till att bli den som säljer. Vi jobbar nära våra kunder och blir en del av deras Employer Branding/Talent Aquisition. Vårt jobb blir att identifiera och locka in personer som vi tror skulle kunna trivas hos företaget. En del personer blir överhopade av frågor om nytt jobb och har slutat att svara. Hur kan vi då sticka ut?

Talent Manager/Acquisition handlar om att styra hela processen från kravprofil till anställd till att personen trivs. En del av jobbet är givetvis att hitta rätt kandidat, men det är lika viktigt hur företaget säljs in, hur dialogen går genom hela processen och här är det inte bara Talent Managers ansvar. Det handlar om vilket mandat ledare/chef har i organisationen. Det är många gånger som vi har hittat den där omöjliga kandidaten, fått hen att komma på intervju, och där blir hen intresserad. Sedan har företaget en helt omöjlig intern process som kan innebära upp till 7 intervjuer, tester och 4-5 veckor. Där lägger vi vår största tidsinsats, att hålla kandidaten varm, förklara och framförallt vidmakthålla att detta är inte ett bevis på hur bolaget agerar när du är anställd. Många kandidater har valt att tacka nej under denna tid– och det kan ske då företaget äntligen bestämt sig – och då finns inte kandidaten kvar.

För att lyckas i Talent Acquisition processen är det viktigt att alla delar samspelar;

  1. Intern process, delegation och beslut.
  2. Sourcer som kan hitta kandidater som inte finns.
  3. Sourcer som när hen har hittat dem, kan få hen intresserad.
  4. Kundföretag som är bra på att sälja sig rätt och hålla takt och tid i fortsatt process. Att de ser utifrån och in, inte tvärtom.
  5. Sourcer som är bra på att informera och hålla kandidaten varm. Samt kan medla då missförstånd uppstår i processen.
  6. Ett samspel och samarbete – helt enkelt.

Vill ni veta mera? Hör av er till oss – vi kan hjälpa er med att sätta upp processen, hyra ut Sourcer eller helt enkelt rekrytera för er.