The Story

Efter alla år inom rekrytering och bemanning har vi blivit övertygade om att vi gör bäst nytta när vi förstår både organisation och människa. När vi förstår vilka möjligheter som erbjuds och genom det ser vad som hjälper organisationen att lyckas – då 1+1=3.

I vår värld är det inte så viktigt vilken position vi rekryterar – alla behövs och är lika viktiga i en organisation. Alla pusselbitar måste finnas och bli rätt – då gör vi ett bra jobb.  Vi tror på att möjliggöra chansen att testa och utmana sig själv, att verkligen våga prova på det nya, för så många som möjligt. Vi tror på att göra den processen så smidig, ärlig och enkel som möjligt.

Det är vår mission – The search for the perfect match.

För dig som vill och vågar förändra.

Vi vill…

…vara en långsiktig partner i kundens affärs-och organisationsutveckling genom att erbjuda vår kompetens inom entreprenörskap, personal och ledarskap.

Genom att vi gör det…

…blir vi det självklara valet för människor som vill gå vidare och förändra sin professionella utveckling i arbetslivet. Vi blir det självklara valet för företag som vågar tänka utanför boxen för att hitta rätt person till rätt plats och som ser samarbete som det viktigaste för att lyckas.

Och då…

…vill alla i Norden som är framåt, nyfikna, intresserade och förändringsbenägna, som på något sätt skall förändra sin arbetssituation eller organisation, arbeta tillsammans med oss för att vi är bäst på just det.

Join us in the search for the perfect match   – Anna Petersson VD PS Partner AB