Säkerhets och Miljötekniker Toppfrys AB

I befattningen som Säkerhets- och Miljötekniker, arbetar du med ständiga förbättringar i enlighet med företagets mål och visioner. Du underhåller och utvecklar företagets säkerhets- och miljöarbete. 

 Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar:

I rollen är du operativ med ansvarar för den dagliga driften av företagets reningsverk, vilket innebär både operativt arbete och planering av åtgärder, analyser mm. Vidare så utför du underhållstekniska åtgärder med fokus på vatten och avloppsrening. Ta en aktiv roll i utvecklingsarbetet inom säkerhets- och miljöarbetet på företaget. 

I rollen verkar du för ett aktivt arbeta med att minimera risker i Toppfrys verksamhet ur ett arbetsmiljöperspektiv, understödjer olika delar av organisationen när det kommer till skyddsronder, SBA-ronder, riskbedömningar såväl ur ett miljö- som ett arbetsmiljöperspektiv.
Aktivt leda uppföljning, redovisning och genomförande av aktiviteter avseende tillbuds-rapportering. Du är även ansvarig för att provtagningar och analyser fortlöper enligt rådande myndighetskrav. Du är även en drivande part i företagets kemikaliehanteringsprocess och avlägger löpande rapporter till närmaste chef och ledning.
 
Du Initiera, leder och delta i projekt inom säkerhet och miljö samt genomför riskanalyser och –bedömningar inom olika projekt samt tar fram handlingsplaner för att minimera risker.

Kvalifikationer

Goda kunskaper och erfarenhet av ledningssystem samt goda kunskaper i företagets rutiner gällande säkerhetsbestämmelser, certifikat, arbetsmiljölagar. Du bör ha goda kunskaper i Office-paketet och system för kemikaliehantering

-   Utbildning inom teknik/mekanik samt några års erfarenhet inom yrket
-   Tidigare arbete på reningsverk är meriterade
-   Erfarenhet av arbete med analyser samt orsakssamband är en merit
-   Du är noggrann, pålitlig och kan jobba självständigt men har en hög social
     förmåga och arbetar väl tillsammans med övrig personal.
-   Är bekväm med ensamarbete och tar stort ansvar och initiativ till utveckling. 
-   Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
-   B-körkort är ett krav

Ansökan

Toppfrys AB samarbetar med PS Partner i denna rekrytering, ansök på www.pspartner.se För ytterligare information vänligen kontakta Mats Törn 0761-645969, mats.torn@pspartner.se

Toppfrys AB är Sveriges största producent av frysta svenskodlade ärter och grönsaker. Vi samarbetar idag tillsammans med ca 300st fristående ärt/grönsaksodlare som finns lokaliserade i området runt Vänerns västra och södra stränder. Vid anläggningen i Brålanda fryser vi in och sedan packas det som skördas i våra kunders olika förpackningar. Under 2017 dubblades produktionsvolymerna i samband med att avtal skrevs med Findus. Verksamheten omsätter drygt 100-Milj Sek under 2018 och vi är i dagsläget ca 50st helårsanställda och under skördesäsong upp mot 100st anställda.