Vad är viktigast? Och hur hanterar vi det i praktiken?

Intressant artikel om det viktigaste vi har i företagen – alla individer. Särskilt intressant är sista avsnittet som behandlar hur vi anställer – och vikten av att se till organisation- inte alltid sin egen person. Läs mer här. Stämmer – stämmer ej?