Vad tar du med dig från 2019?

Jag tycker att 2019 har varit ett helt fantastiskt utmanade år – så ser jag alla möjligheter och utmaningar jag möter. Vi har haft ett omtumlande år, där vi har ställt om vår organisation utifrån marknadsläge, efterfrågan och utrett var och hur vi bäst fyller våra kunders behov. Vi startade PS Partner med fokus på de som söker nya utmaningar och det är där vårt allra största fokus ligger. Jag har under året verkligen velat veta om vi är bäst på det vi tror och framförallt vad vi kan göra bättre i den snabba utveckling som sker.

Vi pratar med våra kunder och de personer vi möter och får fint gensvar, vi följer upp våra rekryteringar och konsulttillsättningar löpande – men är det tillräckligt? Jag gillar siffror och fakta underlag. Vi har därför börjat mäta vad kunderna egentligen tycker, för att vi skall kunna hjälpa ännu bättre. Och det är så roligt att läsa – vårt engagemang, kunskap och respekt för människor lyser igenom. Det värmer mitt hjärta. Det är precis just därför vi finns. För att underlätta för bra människor att träffa bra organisationer. Extra roligt är det att räkna alla som har fått nya utmaningar via oss under 2019 – hela 171 stycken faktiskt. Räknar vi alla personliga möten så når vi över 10 000 tillsammans. Helt fantastiskt och vilken ynnest!

Under högkonjunktur är det lätt att springa fort och chansen ges att prova olika lösningar. Det passar mig väldigt bra, jag har hela tiden 100 idéer som jag gärna provar. Jag lovade mig själv 1/1 2017 att jag skulle göra just det – testa alla idéer som jag burit under lång tid. Det har varit fantastiskt underbart och samtidigt oerhört utmanande att testa alla idéer, både för mig och organisationen. Jag har lärt mig väldigt mycket. Vi har under 2019 utvärderat all testing och utifrån det ställt om organisationen till att tydligare fokusera på specialister och management med seniora rekryterare/konsultchefer, utvecklat vårt assessment ( dvs vilka tester och upplägg vi använder beroende på situation), utvecklat vår förmedling och coachning samt ledarutveckling. Vi startade Malmö i mars, startade om Stockholm i augusti, testade PS Tech reverse recruitment och samtidigt förfinade våra interna processer.

Nu känns det väldigt bra och vi står väl rustade inför 2020. Fokus under 2020 är att utveckla PS Partner i inom specialist/management rekrytering och interimslösningar. I nära dialog med alla er, våra kunder såklart – för att hela tiden förstå och göra nytta på bästa sätt. Den allra största lärdomen för mig personligen är att det inte spelar någon roll hur mycket jag vill, om inte motparten vill och ser samma sak. Det tar jag med mig in i 2020 med stor ödmjukhet. Det tillsammans med våra värderingar som Mod, Engagemang, Respekt och Aktivitet. De sitter hårdare än någonsin och är en tydlig ledstjärna för mig. Tillsammans med det där att vara snäll såklart.

Tack för 2019, tack för alla möjligheter, lärdomar och möten, nu kör vi in i 2020.

Vad är din reflektion och lärdom av 2019? Skall du göra något annorlunda 2020?

Gott Nytt År!

Anna Petersson, ägare och VD PS Partner AB.