Våra tjänster

För att lyckas – partnerskap

Vi tror på fullt och nära samarbete i varje process. Vi vet att behoven av kompetens varierar över tid och vi vet också att det är många faktorer involverade. Ibland har organisationen en rekryteringsstrategi planerad och ibland är behovet mer brådskande.

Oavsett vad, vi gör alltid vårt yttersta för att tillfredsställa alla inblandade parter under hela processen.

Hela verksamheten i fokus

En framgångsrik rekrytering handlar om att få hjälp att se på din egen organisation med tydliga ögon. Att förstå organisationen, dess kultur och människor är enligt oss lika viktigt som att identifiera kandidaternas motivationer och egenskaper.

Vi löser utmaningar tillsammans

Vårt arbete bygger på lyhördhet och flexibilitet – att vi löser utmaningen på bästa möjliga sätt tillsammans. Vi träffar kontinuerligt kompetenta människor i olika yrken och är alltid öppna för nya möjligheter. Som kund ska du känna ett personligt engagemang och att vi löser dina problem – smidigt och snabbt, utan obehag.

Proaktivitet

Vi tror på att ligga steget före och proaktivt arbeta för att lösa er kompetensbrist. Det allra bästa är ett långsiktigt samarbete, där vi hela tiden scannar av bra människor som passar er organisation. Och omvänt, om du är på jakt efter ny utmaning, vi scannar av vilka organisationer som kan passa dig allra bäst.

Så gör vi – genom MERA 

Mod

Engagemang & Expertis

Respekt

Aktivitet