Världen förändras snabbare än någonsin och framgångens förutsättningar med den.

Världen förändras snabbare än någonsin och framgångens förutsättningar med den.

Alla företag vi möter har en vision om vad de vill bli. Men utmaningen att skapa en hållbar strategi för att nå dit kvarstår. Det går helt enkelt inte att tänka idag som du gjorde igår. Tillsammans med , VD och grundare av konsult- och analysföretaget Kairos Future, vill vi på PS Partner dela med oss av nytänkande perspektiv på frågor som dessa i form av en artikelserie i tre delar.

Del 1 av 3

Titta framåt och parera

Analytikerna på Kairos Future är experter på trend- och omvärldsanalys, innovation och strategier. De har hjälpt företag att förstå och forma sin framtid sedan 1993. De om några borde väl ha receptet? Nja, Mats Lindgren menar att ekvationen är mer komplicerad än så – det handlar om att ständigt blicka framåt, vara innovativ och beredd att parera.
– Ibland gör jag jämförelsen med en bil – ju fortare du kör desto längre fram på vägen behöver du titta. I en värld som snurrar allt snabbare och är så pass oförutsägbar som nu måste du titta längre fram på vägen och skapa en hypotes om var du tror att världen är på väg. Sedan behöver du vara skicklig på att parera i nuet. Att planera framåt är bra för övningens skull, för att förstå sig på planering. Men planerna i sig kan du nästan skippa. De kommer ändras.

Mats berättar om en forskningsstudie med stora, internationella förtag under en åttaårsperiod – om hur mycket de arbetade med framtidsprognoser och hur de knöt detta till sitt strategiarbete. Resultaten var tydliga. De företag som arbetade aktivt med detta hade bland annat 200 procent högre tillväxt på sitt börsvärde än de som inte gjorde det.
– Eller som Jeff Bezos sa, ”om ert fokus ligger på att allt ni gör måste fungera på tre års sikt, då finns det massor av konkurrenter. Men tänker ni i stället på sju års sikt, då finns det inte så många konkurrenter kvar”.

Mats tips om strategi
– Ha en tydlig hypotes kring hur en trolig utveckling i vår omvärld ser ut. Men tänk samtidigt ”what if”. Ett ”what if”-scenario kan vara vad som helst – en pandemi eller ett dataintrång. Vi vet inte när eller hur, men den dagen det inträffar kommer det att ha en väldigt stor påverkan. Det är viktigt att ha beredskap för ett scenario som förändrar alla förutsättningar.

#strategi #framtid

Foto: Marie-Therese Karlberg