Vi tror på att hjälpa varandra

Alla är starkare tillsammans och gemensamt kan vi komma längre, göra ännu större skillnad och visa att vi bryr oss om varandra, på riktigt!

Därför har vi valt att stödja organisationer som vi ser arbetar för samma värderingar som vi har. Vi stödjer organisationer med stort hjärta, enormt engagemang för medmänniskor och en sann vilja att förändra verkligheten.

Vi stödjer organisationer som är modiga och som vågar kämpa för det som betyder mest.

Denna sida är till er.

Stort tack för allt arbete ni gör och stort tack för att ni finns!

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver.

Verksamheten fokuserar på att samla in pengar till barncancerforskning och stöd till drabbade barn och familjer och mycket av den stödjande verksamheten sker genom de regionala föreningar som är kopplade till Sveriges sex barnonkologiska centrum.

Barncancerfonden den största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Varje år drabbas ca 300 barn av cancer och det är den främsta dödsorsaken för barn under 16 år. Idag överlever drygt 80 procent av barnen som drabbas.

Team Rynkeby – God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer.

Projektet består av 2100 motionscyklister och 450 funktionärer fördelade på 54 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna, Island och Tyskland. Deltagarna väljs ut bland tusentals sökanden och man är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar till Paris (!).

PS Partner är både bronssponsor, teamsponsor till Göteborgslaget samt stolta medarbetare till, och sponsorer av, en av cyklisterna under 2018/2019, Sara Drougge.

Under året ska deltagarna inte bara förbereda sig på att cykla dryga 1 200 km till Paris, utan förpliktar sig också att göra en insats för att samla in pengar till barn med cancer och deras familjer.

År 2018 donerade Team Rynkeby – God Morgon Sverige fantastiska 34,9 miljoner SEK till kampen mot barncancer, som oavkortat gick till Barncancerfonden!

 

Vi har flera gatutidningar i Sverige och Faktum är Götalands version.

Försäljarna köper själva tidningen för 30 kronor, säljer den för 60 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet.

Jobb betyder mer än pengar och för vissa är försäljningen ett steg mot ett ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen för de flesta om mer än att bara tjäna kronor och ören – det innebär också att ta ansvar, planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt sammanhang.

Faktums uppgift är också att skapa opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap. Oerhört viktigt och en självklarhet att stödja!

Göteborgs kyrkliga stadsmission är en politiskt obunden, ideell organisation som utan vinstsyfte bedriver hjälpverksamhet och har annan aktivitet inom vård- och omsorgssektorn i Göteborgsregionen.

Stadsmissionen samverkar med religiösa församlingar, företag, enskilda och offentlig sektor. Man sysselsätter ett stort antal volontärer och driver ett flertal second hand-butiker.

 

PS Partner engagerar sig ofta i återkommande Pro Bono uppdrag – gärna med koppling till integration och coachning.

Exempel på dessa är Västsvenska Handelskammaren, Korta Vägen och Trygghetsrådet.

Utöver ovan nämnda fantastiska organisationer och initiativ stödjer vi även flertalet idrottsföreningar landet över.

För att vi, som säkerligen även du, vet av erfarenhet att fysisk aktivitet resulterar i god hälsa på överlägset många sätt och vi ser det därför som självklart att hjälpa till att bidra för att barn och ungdomars förutsättningar till detta skall underhållas på bästa sätt.