Vårt engagemang ger värde till fler

Välgörenhet som skapar förutsättningar

På PS Partner tror vi på att alla blir starkare tillsammans. Gemensamt kan vi komma längre, åstadkomma mer, skapa verklig förändring. Därför skänker PS Partner varje år pengar till utvalda välgörenhetsorganisationer. Vi väljer organisationer som aldrig slutar kämpa för medmänniskor ska få bättre förutsättningar i livet, organisationer som är modiga och vågar stå upp för det som betyder mest. Genom att visa att vi bryr oss om varandra och andra kan vi göra skillnad – tillsammans.

PS Partners engagemang för medborgare, samhälle och näringsliv

Vi medverkar regelbundet i Pro bono-projekt som syftar till att främja framför allt integration och coaching av människor som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Vi har bland annat samarbetat med Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, Korta Vägen, Västsvenska Handelskammaren, Mitt Liv och Folkuniversitetet.

Aktivitet för flera

I linje med att vi varmt förordar aktivitet, både som ett av våra värdeord och som ett ständigt inslag i vår vardag, så stödjer PS Partner även idrottsföreningar runt om i Sverige. Vi vet att rörelse och fysisk aktivitet ger människor bättre helhetshälsa och vill därför bidra till att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att delta i olika fysiska aktiviteter. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.