Employer Branding

Employer Branding är en hjärtefråga för oss. Men vad betyder det egentligen? Enkelt beskrivet är det att kontinuerligt bygga sitt varumärke som arbetsgivare och att marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren. Men också att levandegöra varumärket internt och externt – för att attrahera de personer man vill rekrytera.

Vi hjälper er att kommunicera ert arbetsgivarvarumärke

Att titta på sitt arbetsgivarvarumärke ur ett rekryteringsperspektiv, blir allt mer aktuellt. Det gäller som företag och organisation att attrahera de allra bästa. Och att få de allra bästa att hitta just er. Eftersom ett arbetsgivarvarumärke är lika delar beteende och kommunikation bör ni fundera över vad som behövs förändras internt samt vad som behövs förstärkas eller tonas ner i kommunikationen. Att rätt kommunicera det man står för som arbetsgivare och vad som präglar arbetsplatsen och gör den speciell, ger en stor fördel i konkurrensen om de bästa talangerna.

Vårt erbjudande

PS Partners erbjudande innebär att vi håller i workshops om hur ni kan påverka denna bild och få den att arbeta för er – i rätt riktning. Tillsammans med oss och våra konsulter arbetar vi fram strategier hur ni på bästa sätt ska förvalta och bygga ert varumärke som arbetsgivare.

Att bygga ett arbetsgivarvarumärke är en process i tre delar:

1. Arbetsgivarvarumärkesplattform – Vilken är er?
Eftersom ett arbetsgivarvarumärke är lika delar beteende och kommunikation bör ni fundera över vad som behövs förändras internt samt vad som behövs förstärkas eller tonas ner i kommunikationen.

2. Målgruppsanalys – Vilka behöver ni rekrytera för att uppfylla och stödja era uppsatta mål?
Här söker vi svaren på frågorna: Vem behöver ni attrahera? Vilka värderingar och drivkrafter har just denna målgrupp? Vad tycker de är viktigt som ni också kan erbjuda? Här söker vi svaren på frågorna: Identitet – Hur är du som arbetsgivare? Profil – Hur vill ni vara som arbetsgivare gällande värderingar och beteende och vad vill/kan ni kommunicera? Image – Hur uppfattas ni idag på arbetsmarknaden jämfört med andra och vad vet folk om er?

3. Kommunikationsplan – När ni vet vad målgruppen tänker och vilket budskap ni ska kommunicera så kan detta formuleras.
Här kan följande frågeställningar diskuteras: Hur bör ni uttrycka er mot en specifik grupp med tanke på deras värderingar och vad de tycker är viktigt? Fundera över hur deras vardag ser ut och vad ni långsiktigt kan kommunicera med dem om.

Vi arbetar utifrån ert nuläge och utgår alltid från er verklighet. Vare sig ni vill ha praktiska råd för att attrahera en ny chef, eller om ni vill se över och utveckla hela ert erbjudande till de anställda, så kan PS Partner förstärka er attraktionskraft som arbetsgivare. Kontakta oss så kan vi berätta mera.