PS Partner

Rådgivning

Att lyckas bibehålla värdefull kompetens i verksamheten förutsätter att ni som arbetsgivare ser och uppskattar medarbetaren från början till slut. Genom en konkret och effektiv process vägleder vi er i arbetet mot att attrahera, vårda och behålla rätt människor.

Vår medarbetarresa

Kontakta oss

031-12 71 71

1. Varumärke

Ert varumärke är resultatet av det arbetet ni gör för att uppfattas på ett visst sätt, den identitet ni själva anser att ni har och den image ni lyckats skapa utåt. Genom att förstå hur dessa tre grundstenar samspelar med varandra skapar ni ett fundament att utgå ifrån när ni väljer att attrahera ny, värdefull kompetens till er organisation.

 • Profil

  Hur vill du/bolaget uppfattas

 • Identitet

  Hur uppfattar du dig/bolaget själv

 • Image

  Hur uppfattar andra dig/bolaget

2. Inflöde

2. Inflöde

Inflödet av kandidater innebär ett selektivt arbete. Innan ni initierar en rekryteringsprocess bör ni kartlägga organisationens befintliga kompetens och ställa i relation till organisationens mål. Vilken kompetens finns idag och vilken antingen saknas eller kommer att saknas i framtiden?

3. Rekryteringsprocess

3. Rekryteringsprocess

En rekryteringsprocess innebär ett planerat och målinriktat arbete med fokus att finna kompetens som kan tillfredsställa er organisations behov och bidra till ett ökat värdeskapande.

Vill du veta mer hur rekryteringsprocessen ser ut?

Gå till rekrytering
4. Anställning

4. Anställning

Ge er nya medarbetare rätt förutsättningar och sätt förväntningar. Gå tydligt genom följande.

Lönekriterier

Vilka ekonomiska ersättningar finns hos er?

Personalförmåner

Vilka förmåner har man som anställd hos er?

Medarbetarresan

Hur ser en medarbetares potentiella utvecklingstrappa ut hos er?

5. Preboarding

 • Paketera ett startkit

 • Kontinuerlig kontakt till start

 • Ge ut en medarbetarguide

 • Anordna en träff innan starten

 • Skicka ut schema/upplägg för fösta veckan

Genom att tidigt involvera medarbetaren och förbereda den inför kommande anställning förkortar ni tiden för individen att gå från upplärningsstadie till att börja skapa värde för organisationen. En ordentlig preboarding ökar även chanserna för att medarbetaren ska trivas på sikt och stanna längre i verksamheten.

6. Onboarding

 • Förbered material & utrustning

 • Plan för första dagen, veckan och månaden

 • Introduktion av bolaget

 • Checklista upsatta mål och förväntningar

 • Uppföljning 30-60 dgar

Den är viktigt att man som nyanställd får en positiv upplevelse av sin första tid hos er. Visa upp den interna kulturen och arbetsgivarvarumärket! Utse någon som kan vara ansvarig för den nyrekryterade personen, sätt ihop ett onboardingprogram och se till att vara närvarande.

7. Ledarskap

7. Ledarskap

Som ledare måste du vara nära och kontinuerligt ge feedback. Uppmuntra dina anställda att ta initiativ och sätt förväntningar. Schemalägg uppföljning av dina medarbetare. Som ledare är det även ditt ansvar att informera om medarbetarens möjligheter till utveckling och involvera dem i verksamheten. Tilldela kunskap om ekonomiska nyckeltal och diskutera vilka insatser som påverkar dem.

8. Löpande personalvård

8. Löpande personalvård

Bra personalvård är avgörande för att lyckas skapa motivation bland medarbetare och för att få dem att stanna kvar inom verksamheten. Värdefull kompetens måste bejakas. Som ledare måste du anpassa din ledarstil utefter organisationens och medarbetarnas behov.

9. Karriärstege och utveckling

9. Karriärstege och utveckling

Att kontinuerligt följa upp medarbetarens arbete är väsentligt för att medarbetaren och organisationen skall få ut så mycket som möjligt utav varandra. Diskutera medarbetarens befintliga position och vilken riktning den själv önskar gå i. Förklara även vilken utvecklingspotential som ni ser hos individen.

10. Avveckling

10. Avveckling

Om den nya medarbetaren inte skulle fungera ska en Offbording genomföras. Som ledare måste du agera snabbt och vara tydlig med vad som inte fungerar. Involvera HR i processen och ge medarbetaren en rättvis bild av beslutet.

11. Exit

11. Exit

Ni kommer att mötas igen. Var noga med att göra en bra exit. Ta tillfället i akt att få feedback på hur personen upplevt sin tid hos er. Tänk även på att avsluta medarbetarens tillgångar, behörigheter till system och annan företagskänslig information.

12. Ambassadörer

12. Ambassadörer

Alla medarbetare som vid någon tidpunkt lämnar er organisation kommer att återberätta sin upplevelse av tiden den spenderat hos er. Det är upp till er huruvida medarbetaren blir en ambassadör för organisationen eller inte. Se till att medarbetaren har en fin resa hela vägen till slutet.

Vill du ha strategisk rådgivning?

031-12 71 71

Samarbeten

Vi har haft förmånen att få arbeta med många olika företag och organisationer. Här är ett urval av våra kunder.

 • Armatec logo
 • Bengt Dahlgren logo
 • BLS Industries logo
 • Bräcke Diakoni logo
 • Cellbes logo
 • Estrella logo
 • Greencarrier logo
 • KUKA logo
 • Loipart logo
 • Wangeskog logo
 • Anna Nivala
  Bengt Dahlgren

  Anna Nivala

  VD

  En engagerad och inlyssnade partner

 • Sara Roos
  Loipart

  Sara Roos

  Vice President

  Snabb och enkel process

 • Hans Jonsson
  Wangeskog

  Hans Jonsson

  VD

  Tydlig projektledning med hög kompetens

PS är kandidaterna/konsulternas rekryteringsbyrå och uppdragsgivarnas partner. Vi tar ett helhetsgrepp om kompetenstillförsel som gagnar våra kandidater lika mycket som våra uppdragsgivare.

Läs mer om oss
Kontakta oss!
Följ oss på sociala medier