Searchteam

Ett unikt sätt att arbeta

Search är ett hantverk och en viktig pusselbit i att finna rätt person till rätt möjlighet. Vi har utarbetat en sökstrategi som gör att vi finner kandidater till de mest svårlösta uppdragen. Strategin är en kombination av digitala verktyg, personliga nätverk och kontakter världen över.

Kännetecken för vårt Searchteam är att arbeta aktivt, nytänkande och högst effektivt. Vi tar ansvar för att bygga er portfölj av kandidater, stötta er i specifika uppdrag eller lägga planen för er långsiktiga Employer Branding. Kontakta oss så berättar vi mer.