Searchteam

Unikt sätt att arbeta – Möt PS Partners Searchteam

Search är ett hantverk och en viktig pusselbit i att finna rätt person till rätt möjlighet. Vi har utarbetat en sökstrategi som gör att vi finner kandidater till de mest svårlösta uppdragen. Strategin är en kombination av digitala verktyg, nätverk IRL och kontakter världen över.

Vi har  ”young professionals” i vårt searchteam. Ansvariga för teamet är Filipa.

Filipa Rodrigues Simões, Talent Acquisition på PS Partner

Filipa kommer från Portugal och valde att läsa sin magister på Göteborgs Universitet inom Strategisk HR & Arbetsrätt. Hon har gjort sin magisteruppsats på Volvo Cars och praktik för Mitt Liv. Filipa har tidigare arbetat och studerat inom servicenäringen vilket har givit henne en geniun förståelse för kundfokus och kundupplevelse.
Hon är en mycket positiv teamplayer som ser möjligheter i det hon ställs inför och är oerhört nyfiken på människor och deras erfarenheter. Hon är också en relationsbyggare och nätverkare, vilket gör att även hon passar utmärkt i rollen som researcher/talent Acquisition hos PS Partner.