Searchteam

Ett unikt sätt att arbeta

Search är ett hantverk och en viktig pusselbit i att finna rätt person till rätt möjlighet. Vi har utarbetat en sökstrategi som gör att vi finner kandidater till de mest svårlösta uppdragen. Strategin är en kombination av digitala verktyg, nätverk IRL och kontakter världen över.

Kännetecken för vårt searchteam är att jobba aktivt, nytänkande och högst effektivt. Vi berättar gärna mera om hur vi kan hjälpa er med search & employer branding. Vi kan ta ansvar för att bygga er ”pipe” av kandidater, stötta i specifika uppdrag eller lägga planen för er långsiktiga employer branding. Kontakta oss så berättar vi mera.