Searchteam

Ett unikt sätt att arbeta

Search är ett hantverk och en viktig pusselbit i att finna rätt person till rätt möjlighet. Vi har utarbetat en sökstrategi som gör att vi finner kandidater till de mest svårlösta uppdragen. Strategin är en kombination av digitala verktyg, nätverk IRL och kontakter världen över.

Vi har flera ”young professionals” i vårt searchteam och vi är stolta och glada över att ofta anlitas för medverkan i form av ambassadörskap vid internationella mässor, nätverksföreläsningar och mentorskap.

Kännetecken för vårt searchteam är att jobba aktivt, nytänkande och högst effektivt. Vi skulle kunna berätta mer men det vore ju lite som att ge bort farmors kakrecept. Inte sant?