2013 -vad kommer att ske?

              

Det är frågan. Hur går det med konjunkturen och världsläget och Sverige? Jag får frågan ofta – hur ser du på läget – du som arbetar med rekrytering? Jag har svårt att svara entydigt på frågan. Jag upplever på något sätt 2 parallella konjunkturer. Jag läser i tidningarna, pratar med människor som drabbats av varsel och uppsägningar. Jag pratar även med kunder som har ett stort rekryteringsbehov och som har en ökad efterfrågan. Jag är tveksam till om världen kommer att kunna analyseras så enkelt som tidigare. Kommer vi att kunna räkna med stabila cykler på hög och lågkonjunktur, eller blir det snarare en mycket mer diversifierad analys. Jag väljer att tro på det senare och att USAs påverkan trots allt är en indikator. Asien och Kina till trots. Jag väljer den positiva konjunkturen. Och det finns ju alltid artiklar som stöder det som jag väljer att tro på…

 

Lite om världsläget-

Ljust i USA