Stolt samarbetspartner

I år har vi valt att samarbeta med Giving People som arbetar med utsatta barnfamiljer.

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.