Åsikter och tankar om bedömningstester

Tester är en djungel i rekryteringsvärlden, dels finns det en uppsjö av test och dels finns det många preferenser åt det ena eller andra hållet. Personligen måste jag säga att magkänslan räcker långt. Inte hela vägen, men en bit. Oftast känner du någonting under intervjun som du inte riktigt kan sätta fingret på och via testen blir det synligare, eller rättare sagt – du kan ställa frågor direkt angående den bit som du undrade över. Test för mig är en väg till en djupare insikt om det som jag kände under intervjun. Det allra viktigaste, och som jag förvånade nog hör missas, är återkopplingen av testen. En person lämnar ut mycket av sig själv vid en test och skall få återkoppling och ges en chans att förklara hur han eller hon tänkte. Jag har själv varit motståndare till begåvningstester (numerisk, verbal, induktiva), men ändrat åsikt. Begåvningstester är bra, men måste hållas i ljuset av vad man vill testa. Man bör även sätta det i relation i vad som krävs hos tjänsten. Tester  – javisst, men  du måste göra det på rätt sätt i rätt situation och vara rädd om personen som testas.