Att möta människor där de är

Ska det verkligen vara så svårt?

Coachning är ett ord som många använder. Alla är på något sätt en mentor eller coach, men vad innebär det egentligen och är det bara de utnämnda coacherna och mentorerna som skall coacha/stötta/utveckla?

När allt händer snabbt och är föränderligt så strävar de flesta att skapa sig en sanning, något att hålla i, utifrån sitt egna perspektiv. När är Corona över? Vad händer med mitt jobb?  Hur får jag mitt nästa jobb? Är jag lycklig i relationen? Tycker mina vänner om mig?

För mig som ledare och även mamma till tonårsbarn, ideell ledare, medmänniska så upplever inte jag att det är så stor skillnad på behovet att klara av att möta personen där denna är. När jag stannar upp, tar mig tid och försöker förstå hur just du ser på världen så kan jag också bemöta frågor, funderingar och krav på ett bättre sätt. Om jag gör det utan att innan ha bestämt mig för hur det är.

Jag menar inte att jag kan göra som motparten vill alla gånger men om jag förstår motparten, så kan ja förstå och bättre förklara varför jag tycker annorlunda. Coachning, ledarskap och mentorskap för mig är just det – att möta personen där den är. Och utifrån det arbeta dit vi vill. 

I vårt arbete med att hitta nästa utmaning till personer är det nyckel till framgång, anser jag. Att möta och förstå dig där du är, och utifrån det hitta en lösning. Det gäller både för kunderna som rekryterar och personerna som vill rekryteras.

Oftast uppstår utmaningar eftersom den ena eller andra parten utgår från sig själv, att denna ser inifrån och ut. Att den inte ser den andra parten och därför inte kan möta den på rätt sätt. Och utifrån det tolkar man in det som passar in i den bild man skapat sig – och det är inte säkert att det stämmer – men genom att driva det inifrån och ut så styr man situationen på gott och ont. 

Ett vanligt exempel är  då en kund ”valt” en person som sökt jobbet så är det klart för kunden. Men det är först när kandidaten får ett erbjudande som denna på riktigt tar ställning till tjänsten. Det är så oerhört viktigt att ta med i kundens/ledarens/människans perspektiv – försök förstå drivkrafterna bakom och där hitta en bra lösning.

Lena Wadenby, Mats Törn, Kristina Lundin Medved och Louise Harrysson är utbildade coacher hos PS Partner och arbetar till stor del med omställning/karriärcoaching och även stöd till VD. Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa till så hör av dig.