Att möta människor där de är…

Ska det verkligen vara så svårt?

Coachning är ett ord som många använder. Alla är på något sätt en mentor eller coach, men vad innebär det egentligen och är det bara de utnämnda coacherna och mentorerna som skall coacha/stötta/utveckla?

Arbetslivet och livet i stort går i ett rasande tempo och i den stressade miljön så hinner vi/man/jag inte stanna upp och lyssna på motparten. Var befinner den sig och hur ser den på världen?

För mig som VD/ledare/mamma till tonårsbarn, ideell ledare, fru så upplever inte jag att det är så stor skillnad på behovet att klara av att möta personen där denna är. När jag stannar upp, tar mig tid och försöker förstå hur just du ser på världen så kan jag också bemöta frågor, funderingar och krav på ett bättre sätt.

Jag menar inte att jag kan göra som motparten vill alla gånger men jag kan förstå och bättre förklara varför jag tycker annorlunda. Coachning, ledarskap och mentorskap för mig är just det – att möta personen där den är. Och utifrån det arbeta dit vi vill. 

I vårt arbete med att rekrytera personer är det nyckel till framgång, anser jag. Att möta och förstå kunden där hen är, att möta och förstå kandidaten – var hen är och sedan få dessa att mötas.

Oftast uppstår utmaningar eftersom den ena eller andra parten utgår från sig själv, att denna ser inifrån och ut. Att den inte ser den andra parten och därför inte kan möta den på rätt sätt. 

Särskilt vanligt är det att då en kund ”valt” en person som sökt jobbet så är det klart för kunden. Men det är först när kandidaten får ett erbjudande som denna på riktigt tar ställning till tjänsten. Det är så oerhört viktigt att ta med i kundens perspektiv – hur möter jag kandidaten på bästa sätt i erbjudandet?

För att kunna möta en annan person krävs det såklart andra delar förutom tid, bla empati. Min kollega Madeleine Gyllenpalm kan en hel del om ledarskap och empati. 

Kika in här – https://psp.local/lucka-19/

Det behöver ju inte svårare än så, eller vad tror du?

 

Anna Petersson, VD & Grundare av PS Partner AB