Effektivitet

Effektivitet är något som många strävar efter. Jag inser själv att jag hade ett väldigt bra upparbetat system som har gjort mig effektiv under åren. Jag har vid olika tillfällen blivit ombedd att sprida denna kunskap i organisationer som jag har arbetat i. Jag har inte själv reflekterat över effektiviteten, utan självklart trott att alla har sitt effektivitetssystem. Jag inser att jag de senaste åren, efter tre barn, släppt lite på mitt system. Min egen teori är att jag sällan har fått göra färdigt något, utan snabbt försökt att få färdigt så mycket som möjligt innan jag måste vara någon annanstans igen. På något sätt var det enklare att följa systemet när jag hade gott om tid. Nu har jag oftast en tydlig sluttid när jag måste gå. Jag vill hinna med så mycket innan dess. Men jag skall erkänna att jag fuskar. Jag tänker hela tiden att det jag inte hinner med, gör jag ikväll. Vilket resulterar i  konstant kvällsarbete. Jag har börjat rucka på min grundstruktur och system. Det blir mindre bra. Nu skall jag tillbaka till strukturen igen. För mig handlar det om att dela in dagen i tidsperioder. Jag tänker in egna tidsdeadlines och gör prioriteringsordningar och listor. Realistiska listor. När det är dags att gå hem, gjorde jag tidigare, en ny lista så att jag visste vad morgondagen innebar. Det fungerade bra för mig. Nu hinner jag sällan göra listan inför morgondagen och inte heller uppdatera listan under dagen. Vilket i praktiken innebär att jag har det i huvudet. Vilket i sin tur tar mycket energi.

Tillbaka till struktur helt enkelt.

Här kommer några andra tips på struktur.

Summering – allt har något gott med sig. Tack vare att jag släppt lite på strukturen så har jag blivit bättre på ”good enough”. Framtiden bjuder på ”good enough” och mer struktur. Så mycket tid jag kommer att tjäna.