Sommargodiset flödar vidare och vi pratar om empatiskt ledarskap

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i sommartider, bjuda dig på en hel hög av EQ-godis!

Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Empatiskt ledarskap

Empati känns som acceptans, förtroende, tillit, lyssnande och omtänksamhet på samma gång. Empati är icke dömande, tålmodigt och seriöst.

Har du känt empati från någon, kan du komma ihåg hur det påverkade dig? Hur det ökade din tillit med och engagemang till den andra individen? Men empati är även hur stort förtroende, tillit och hur omtänksam du är mot dig själv, har du förmågan att inte döma dig själv och vara tålmodig?

Personligen har jag jobbat mycket med empatin mot mig själv, dvs att kunna känna medkänsla med mig själv. Jag är i naturen otålig, rastlös och resultatfokuserad. Det har tagit tid att lära mig att bara sitta stilla och känna och tänka. Jag har lärt mig av erfarenhet att jag behöver stanna upp, lyssna, vara närvarande och framför allt att öva på att ha tålamod.

Empati är en av nycklarna till framgångsrikt samarbete, och är på ett sätt motgiftet till egotism.

I mitt arbete som konsult, utbildare och facilitator har jag privilegiet att träffa, prata och arbeta med många olika typer av grupper, företag och individer som alla vill förbättra kommunikationen, ledarskapet eller beteenden. Mitt jobb är att hjälpa dem hitta vägen till förståelse och insikt men också att hjälpa dem ta eget ansvar för sin utveckling och framgång. Min huvudsakliga roll är inte att lära ut kunskap utan den är att hitta nycklarna till individernas egna lärande genom större eget ansvar, insikt och tålamod. Oavsett om det är i rollen som mentor, coach eller utbildare/lärare använder jag mig av två ”verktyg” för att kunna göra skillnad, det första är att ställa frågor, det andra är empati. Men hur skapar man en känsla av trygghet och säkerhet för att individen själv ska kunna hitta svaren på dessa frågor?

För att vara helt ärlig vet jag inte helt säkert allt handlar om individen och situationen. De gånger jag är otålig inombords och ibland önskar hoppa snabbt till olika lösningar eller handlingar så har jag ändå en djupare känsla av att jag vill hjälpa och att jag bryr mig om individer och deras känslor. Denna djupare känsla hjälper mig oftast att inte ”ta över” och sälja in mina lösningar eller svar. Jag övar dagligen på att öka mitt tålamod och förmåga att vara närvarande eftersom det för mig alltid varit enklare att ha empati i min yrkesroll än privat.

Samma sak med tålamodet; jag känner sällan samma typ av rastlöshet och otålighet i jobbet som hemma. I min yrkesroll är det lättare att använda förmågan att se saker ur någon annans perspektiv vilket ökar förmågan att tolka och lyssna vilket hjälper mig att känna empati. När jag låter empatin driva mig blir jag mer effektiv men empati handlar inte om problemlösning utan om en emotionell kontakt. För många ledare inklusive mig själv känns det ibland både snabbare, enklare och lättare att lösa problemet men empati handlar om att vara där genom att lyssna, se och höra individen. Lyssna med ögonen dvs titta på kroppsspråket och ”se” med öronen.

Ett av de tuffaste stegen i utvecklingen av min empati har varit hur närvarande jag är med mina barn.

Varje gång jag känner att jag utvecklat min totala emotionella intelligens och mitt ledarskap får jag ofta en påminnelse från barnen att det finns outnyttjad potential och tillfälle att utveckla just empatin ännu mer. Ofta handlar det om att hantera mina egna känslor och att göra det jag förutsatt mig att göra istället för att styras av mina impulser och invanda mönster. I dessa lägen handlar det inte om att kontrollera känslor och beteenden utan om att välja ett agerande aktivt istället för att låta reptilhjärnan agera. Dvs hur kan jag vara mitt bästa jag istället för att agera på autopiloten. Barn, men även nära och kära, har ofta en förmåga att trycka på ”fel” knappar vilket gör att jag snabbt faller in i reaktion istället för agerande.

Precis som att vi har invanda beteendemönster har vi i många fall även automatiska tankeprocesser som många gånger styr oss i de interaktioner vi har och som därav hindrar oss från att kunna känna empati.

För vissa av oss är det svårt att separera sympati med empati och för andra styrs vi av våra förutfattade meningar så att vi inte lyssnar på de vi leder. Våra automatiska tankemönster inte bara hindrar oss att samarbeta och öka vår empati utan de tar ofta även onödig energi.

Om du vill arbeta med ditt EQ-ledarskap för att leda dig själv och andra är här några tips:

När du fattar beslut eller står inför olika förändringar, fråga dig själv:

  • Vad känner du? – Pausa och Lyssna.
  • Vilka är dina alternativ? – Reflektera och lära dig mer.
  • Vad vill du verkligen? – Har du en känsla av syfte och tydlig avsikt?
  • Vad behöver jag göra för att överträffa förväntningarna? – Personlig tillväxt och utveckling kan hjälpa dig uppnå en ny nivå eller känsla av förträfflighet.

Att ställa dig själv dessa frågor kan hjälpa dig att leda dig själv att öka din självmedvetenhet, hjälpa dig att agera med avsikt och anpassa dig till ditt sanna syfte och mål eller hjälpa dig att utveckla din både din totala EQ, empati och ditt ledarskap. Lär känna dig själv bättre så att du kan hantera (inte styra) dina känslor och samarbeta bättre med andra.

Du kan använda samma typ av frågor i ditt team och organisation för att få reda på mer om hur du kan hjälpa dem att växa och utveckla ett EQ-ledarskap, ökad självinsikt och ledarskapskompetens.

Blev du sugen på än mer kunskap inom området? Hör av dig till Helen Lagergrenpå PS Leadership!

Text: Helen Lagergren, PS Partner Stockholm & PS Leadership Sweden