Entreprenörer är vi allihopa?

Entreprenör direkt översatt från Wikipedia – Entreprenör betecknar en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad, till exempel ett byggföretag. Entreprenör kan också användas som ett begrepp för en företagsam person. Termen syftar i regel på grundaren av ett företag. I vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. Entreprenörskap kan också förekomma inom befintliga företag och benämns då intraprenörskap.

När vi letar personer till olika företag är det många som önskar sig egenskaper likt ideal bilden av en entreprenör – drivande, framåt, orädd. Intressant läsning som visar på 8 framgångsfaktorer för entreprenörer direkt från dagensvd.se;

Det handlar om att ”hitta utmaningarna i livet och komma på kreativa sätt att övervinna dessa utmaningar”, säger entreprenören, investeraren och bästsäljarförfattaren James Altucher, som Huffington Post refererar till.

När det handlar om de åtta egenskaperna som förenar lyckade entreprenörer handlar den första punkten om att de har förmågan att förverkliga sina drömmar, nästa kännetecken är att de tänker på kunderna före sina egna behov.

Här är ytterligare sex karaktärsdrag hos dessa succéentreprenörer:

• De slutar inte lära sig (av andra)

• De ger aldrig upp

• De älskar att misslyckas (och drar lärdom av sina misstag)

• Di hittar och fyller ett behov i världen

• De tar vara på gamla idéer och utvecklar dem till något bättre

• De sitter inte med armarna i kors utan agerar

LÄS VIDARE: 8 Things Entrepreneurial People Do Differently (The Huffington Post) »