Fake it until you become it

Jag har förmånen att träffa så många fantastiska människor i mitt arbete. Jag får då och då föreläsa om det som jag brinner allra mest för  – att se möjligheter i människor, situationer och livet. Att fokusera på styrkorna och genom att göra det få människor att verkligen ta hela den plats de förtjänar. Det är min drivkraft. Jag pratade med en samling kvinnor för några veckor sedan om just detta – många ville förändra sin arbetssituation, men såg inte hur. Det var ganska många kommentarer liknande ” det kan inte jag, jag har inte gjort det, tänk om det inte blir bra, tänk om jag inte kan allt de ber om”. Då blir jag så frustrerad och frågar direkt – men tror du inte att du klarar jobbet? Jo, det klart. Ja, men då så! Varför skall du i en intervju tala om allt du inte kan? Varför inte berätta allt du kan och vad du kan bidra med? Jag vill inte göra detta till en könsfråga – men jag ser det i mycket högre utsträckning hos kvinnor. På något sätt tar vi den rollen, och det behövs verkligen inte. Vi är alla människor med fördelar och nackdelar – det går inte att garantera att allt alltid går perfekt – men det du kan garantera är att du skall göra allt du kan för att det skall bli så – och det räcker. Som inspiration vill jag sända med detta Ted Talk med Amy Cuddy – Your Body Language may shape who you are. Klicka in och inspireras. (Och ställ dig i stålmannen pose inför viktiga möten!)

Fake it until you become it.

Anna Petersson

VD PS Partner AB