Givet erbjudande = Done deal?

Är rekryteringen klar när arbetsgivaren sänt erbjudandet?

Nope, tyvärr inte. Det kan hända många saker innan det skrivs på och det är lika bra att du är förberedd på det.

Det är inte förrän kandidaten får erbjudandet som den på riktigt tar ställning och det är helt enkelt för att det är först då som det ju faktiskt blir verklighet.

Som arbetsgivare behöver du vara förberedd på att diskutera, lyssna och förstå. Vad är det egentligen som kandidaten söker? Du får ju inte ramla ner i ett svart hål om det blir en diskussion utan istället tänka på vilka möjligheter som kan finnas.

Här kommer några tips på vägen.

Du måste ta hand om löne- och förmånsförhandlingar, visa dig proffsig och framhäva fördelarna en anställning hos ditt företag verkligen ger. Det handlar alltså inte bara om att välja de bästa, de måste även välja dig.

 

Agera snabbt!

Var för då? Jo, helt enkelt eftersom om du väntar för länge med ett erbjudande, kan du riskera att förlora den bästa kandidaten. Avsluta snabbt! Det visar hur gärna du vill anställa personen och att du tänker snabbt och respekterar kandidatens tid. En lång och utdragen rekrytering kan ge kandidaten anledning att tro att du inte kan bestämma dig och det är inte den sortens organisation som någon vill arbeta för.

Ge ett konkurrenskraftigt erbjudande

Innan du ger dig in i en förhandling, ta reda på lönetrenderna som råder för tillfället. Det erbjudande du presenterar måste vara rättvist gentemot kandidaten, i linje med standarden i din bransch och stämma in med vad som är rimligt inom ditt företag.

Många små företag har svårt att konkurrera med enbart lönen men tänk på att om du inte kan erbjuda en hög ingångslön, så finns det andra finansiella incitament som till exempel aktier och optioner, vinstdelning och bonus.

Fler och fler kandidater, speciellt de som vill arbeta för små företag, kan lockas med livsstilsrelaterade förmåner som hjälper dem balansera arbetslivet med privatlivet, såsom flextid och distansarbete.

Säg det först, skriv ner det sen

Generellt sett är det bättre att framföra anställningserbjudandet personligen; du kan då lätt förklara alla aspekter av ditt löne- och förmånspaket samtidigt som kandidaten kan få svar på de eventuella frågor som finns. Undvik de missförstånd som kan inträffa genom att även formulera ditt erbjudande skriftligen. Tillsammans med ingångslönen, inkludera detaljer som titel, arbetsuppgifter, arbetsplacering etc. Försäkra dig själv om att du inte lovar mer än du kan leverera.

Tala väl om ditt företag

När du presenterar ditt erbjudande är det också läge att lägga fram fördelarna med att arbeta för ditt företag. Framhäv varför någon ska arbeta hos just er. Det kan vara allt från möjligheter att utvecklas inom företaget till bonusprogram, eller varför inte din unika företagskultur.

Demonstrera hur ditt företag är en perfekt match till din kandidats liv och livsstil. Det här är din chans att få kandidaten att förstå att ni är rätt för honom/henne.

Stanna upp i tid

Alla kandidater kommer inte att fastna för ditt erbjudande. Vissa kan verka tveksamma som en del i förhandlingstaktiken, de tänker kanske att deras tveksamhet kommer få dig att presentera ett ännu bättre erbjudande. Andra kanske bara är osäkra på huruvida tjänsten är helt rätt. Försök avgöra vad som är den verkliga anledningen till tveksamheten. Möt kandidaten där hen är.

Om det är en högre lön kandidaten är ute efter, ta reda på om den ligger i linje med personens potentiella bidrag inom företaget. Tänk på att det kan få negativa konsekvenser om du anstränger dig för hårt för att anställa en person som har starka tveksamheter till att ta jobbet, det finns en risk för att personen kommer på andra tankar och lämnar anställningen efter bara några månader.

Vill du har mer tips och trix angående anställan och employer branding? Hör av dig till oss!

Anna Petersson, VD och Grundare av PS Partner AB