Hemvändar problematik

Jag bodde med min familj i Dubai under några år. Min man arbetade och jag var mammaledig. Jag träffade fler personer som skulle flytta hem och hade svårt att komma igenom i rekryteringsprocesserna. Jag har även sett saken från andra sidan- då jag rekryterar och får ansökningar från personer som bor på annat håll i världen och vill flytta hem. Det känns osäkrare. Kommer de att flytta hem, vad har de egentligen gjort utomlands? Det kan vara svårt att få till intervjutider, flytt datum och så vidare. Jag upplever att flera arbetsgivare har svårt att ta in personer som flyttar hem på grund av att det är svårt att veta exakt vad personen har gjort och att se den internationella erfarenheten som en tillgång. Det är många delar som är svåra att visa i ett CV, alla situationer som man ställs inför utomlands, kulturell problematik, att vara helt ensam i ett socialt sammanhang som man inte riktigt förstår osv. För mig personligen gav det mycket på ett personligt plan, att flytta, att sätta upp ett liv i en annan del av världen, skapa en ny social plattform, hitta min position i ett annorlunda sammanhang. Spännande och lärorikt. En artikel som belyser en del av hemvändar problematiken.