"I have a dream"

Inspirerande Ted Talks om ledare och hur viktigt det är med Varför, Hur och Vad och i vilken ordning man presenterar idén.

Jag drivs av ” passion for the perfect match”. Att vi kan utmana våra kunder och kandidater att våga ta steget, att våga prova på – och genom det överträffa sina förväntningar om sin nya utmaning. Vad driver dig?