Integration och internationell rekrytering

Vi är för få i Sverige. Det är ganska uppenbart och har så varit under en ganska lång tid. Företagen söker kompetens som inte finns. Det hjälper inte att sätta ut fler annonser i fler kanaler. Kompetensen är svår att finna och de som besitter den vet om det. De kan eventuellt tänka sig att byta och när nästa företag frågar en tid efter bytet, så kan det mycket väl vara så att det blir byte igen. Det blir väldigt kostsamt. Varför inte bredda vyn och titta utanför Sverige? Det finns kompetens, men inte språket. Jag och min familj bodde utomlands en tid, i ett land där vi inte behärskade språket alls, tack och lov pratade många engelska – men inte alla. Det var väldigt nyttigt. Att känna sig helt dum i huvudet, du förstår inte vad de säger, varför du exempelvis skall fylla i dokumentet och varför du måste ha 17 stämplar av 17 olika myndigheter inom 24 timmar. Men det var så det fungerade och det var bara att ställa in sig i ledet. Det går om du måste. Jag har haft förmånen att träffa många människor från andra länder som inte behärskar svenska, än. Vilken energi, vilken motivation, vilka kämpar. Så jämför jag med de personer som redan bor i Sverige och har ett bra jobb inom det som jag söker och de är ibland ganska avmätta. (Generalisering). Men de får 10 frågor om dagen om olika jobb med fantastiska lönesummor. Varför skall de vara på annat sätt? Och jag förstår att det är tröttsamt att svara på rekryterares frågor hela dagarna – de vill arbeta.

Jag tror på internationell rekrytering och integration. Vi hade en workshop förra veckan för att vi ville testa vår idé om internationell kompetens.  Det var en intressant lunchtimma – Korta Vägen beskrev deras arbete och vi vår tanke för några utvalda kunder. Feedbacken var tydlig – svenska språket måste finnas till en viss grad och företagen behöver hjälp med onboarding. Egentligen finns behovet av onboarding oavsett språk och kultur, varje företag har sin egen kultur som du skall in i och det är den första tiden i en anställning som avgör hur resultatet blir långsiktigt.  Det ser jag som vår plikt som rekryterare – att utmana  våra kunder att bli ännu bättre. Med bättre menar jag att finna den allra bästa personalen, oavsett kultur och språk som vi ser skulle göra ett fantastiskt jobb och bidra till affärsutvecklingen. Det blir vår utmaning – att alltid presentera en person från ett annat land med ett onboarding paket samt en person som är i minoritet, som vi ser skulle göra sitt yttersta för att 1+1=3. Är ni med?