Intervjuteknik

Jag tycker att det är intressant att vända och vrida på intervjutekniker. I mitt tycke är det  inte säkert att samma teknik fungerar för alla rekryteringar. Jag har tidigare skrivit om Petter Stordalen och Choices sätt att rekrytera. Vilket jag tyckte var spännande och intressant. Det är inte säkert att alla får fram sitt rätta jag i en stel intervjusituation.

Titta och inspireras