Intressant föreläsning om tid och arbete

Fokus och effektivitet är intressanta områden. Hur och var är du som mest effektiv? När jag arbetade på ett stort amerikanskt bolag så kände jag mig ofta frustrerad över all tid som gick åt i möten. En del möten var nödvändiga, medan andra möten kändes direkt onödiga. Så upplevde jag det. Jag hade egentligen inget att tillföra på dessa möten, informationen var intressant – men jag kände oftast att jag hellre ville få uträttat något av de saker som vi beslutat på det förra mötet. En fundering  är om det är för att vi är så måna om att alla skall vara med – och att ingen skall känna sig utanför – som gör att alla skall vara med över allt? Är det vår, enligt tradition, långa kamp för jämställdhet och lika för alla – som gör att alla måste vara med hela tiden? Är vi rädda för att faktiskt säga till ” detta rör inte dig”, utan att mena något illa? Eller är det bara ett arbetssätt som är svårt att bryta? I detta klipp pratar föreläsaren om att vi inte känner oss nöjda när klockan är fem och dagen är slut. Är det för att vi ställer för höga krav på oss själva och vad vi skall prestera under en dag? Eller är det för att det är för många tidstjuvar? Jag finner denna länk tänkvärd. Tid, arbete och M&M