Jämställdhet och mångfald – vi vill påverka

Kristina och Anna PS Partner

Vi är väldigt glada och stolta över att vi är ett av de bolag som har blivit utvalda som samarbetspartner till organisationen Mitt Liv i Skåne, säger Kristina Lundin Medved, VD för PS Partner i Malmö. För oss är det de värderingar PS Partner står för, ett inkluderande arbetsliv som värdesätter mångfald. Det är en självklarhet att som rekryteringsbolag ta ansvar för jämställdhet och mångfald. För att organisationer inte endast ska stanna vid att ha fina hållbarhetsstrategier, så krävs det medvetenhet, handling och att ständigt utmana invanda beteenden och mönster. Det är avgörande för organisationers framgång i att hitta kompetent och talangfull arbetskraft och vara konkurrenskraftiga samt vara en attraktiv arbetsplats.  Vem vill inte få nya perspektiv, kunskaper och vara på en dynamisk arbetsplats?

Vi på PS Partner träffar  många fantastiska människor med gedigen kompetens och erfarenhet och vi ser det som vår roll att hitta den bästa kandidaten för rätt roll. Detta innebär också att vi inspirerar och utmanar våra kunder till att ha olika perspektiv, tänka annorlunda och nytt när de letar kompetens.

Vi vill vara med och förändra samhället och vi gör det genom att påverka organisationerna som vi arbetar med i jämställdhet och mångfald. Det är avgörande för anställdas engagemang, för en organisations hållbara tillväxt och framgång.

Jag har haft förmånen att ha jobbat med personer från olika kulturer i globala roller i internationella bolag och jag har sett fördelarna  men även utmaningarna och blivit medveten om mina egna fördomar för att kunna vara öppen inför andra, säger Kristina.

PS Partners ägare Anna Petersson säger att bolagets engagemang i Mitt Liv började i Göteborg och inte bara genomsyrar PS Partners värderingar utan har inneburit att vi har haft förmånen att anställa en av mentorprogrammet Mitt Livs Chans talangfulla adepter, Filipa Rodrigues Simões. Filipa är nu själv mentor i programmet och kan dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra adepter och mentorer. Rekryteringen av Filipa är ett av sätten att göra skillnad och påverka och visar att PS Partner i handling gör det vi tror på och samtidigt har vi fått en väldigt kompetent kollega som adderar stort värde till vårt team.

Vi ser fram emot en spännande höst med stort engagemang!

Kristina Lundin Medved och Anna Petersson, PS Partner

Om Mitt Liv

Mitt Liv grundades 2008 och är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar vi årligen över 400 personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden och få jobb inom sitt kompetensområde. Vi samarbetar idag med ett 50-tal partnerföretag i frågor som rör mångfald, inkludering, ledarskap och social hållbarhet, och genom vår konsultverksamhet kompetens utvecklar vi näringsliv och organisationer som har en ambition att skapa en mer inkluderande arbetsplats. Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all vinst vi gör återinvesteras i verksamheten. För mer information, besök oss på www.mittliv.com