Lättar på locket

Håll i hatten, men det är mycket som jag funderar på. Med lite mer självinsikt från Insight Discovery så inser jag att det inte är så lätt som det låter. Man är alltid bäst på bänken. Men jag vill ändå fantisera lite om jag var kung för en dag….

Eller kanske inte kung och inte heller statsminister. Oavsett vilken position av de nämnda så får man inte bestämma själv. Jag tror att de statsministrar som passerat har haft en tydlig vision. Men så måste de ha med så många andra på tåget och då blir det en ljummen medelväg. Kungen, han får inte ens uttala sig om något överhuvudtaget – så det skulle jag inte vilja vara. Jag tror att den enda vägen är om jag fick vara diktator en dag. Det är inget trevligt namn, jag vet – det förknippas av förtryck och förnedring. Men jag väljer ändå diktator – en enda dag.

Jag skulle starta dagen tidigt med att gå igenom Sveriges ekonomi. Jag skulle samla alla pengar i en kassakista. Därefter skulle jag lägga en ekonomisk plan vilken innebär helhetstänkande och tidiga insatser.

  1. Skola – Alla lärare skall ta fullt och eget ansvar för sin klass på max 15 barn. De har full frihet att bestämma i sitt eget klassrum och faktiskt ges en möjlighet att följa vår skollag. Jag förväntar mig att de arbetar efter respekt, ödmjukhet och öppenhet. Vid varje terminsslut utvärderas terminen i förhållande till de resultat som förväntas. De barn som inte följer lärarens regler får efter 3 varningar gå till rektorn och sitta med honom/henne och arbeta tills de känner sig redo för klassen igen. Barnen skall lära sig att umgås och respektera olika typer av människor från olika kulturer och religioner. I varje klass och på varje rast finns det 2 ytterligare vuxna i barnens närhet. Dessa vuxna har av olika anledningar hamnat utanför yrkeslivet och får stöd från staten. De arbetar varje dag, och får lön motsvarande tidigare ersättning.
  2. Gymnasieskola – Jag skulle sätta 4 grundutbildningar; ekonomi, samhälle, teknik och natur. Därefter skulle jag starta fler KY utbildningar inom praktiska områden såsom drifttekniker, snickare, rörmontörer etc.
  3. Äldrevård  – jag skulle besluta om mindre enheter med en ansvarig person som har fullt ekonomiskt och driftsansvar. Max 10 personer boende per enhet. Även här skulle personer som uppbär ersättning och stöd arbeta med att gå ut med de äldre, spela spel, läsa etc.
  4. Integration – De människor som beviljas uppehållstillstånd skall i samband med detta få möjlighet att praktisera hos ett företag inom deras gebit och få ersättning motsvarande den samma. En förväntan från staten om att de inom 2 år har ett fast arbete.
  5. Insatser för barn som far illa. Jag vet att det är svårt att ta beslut i familjeärenden. Men jag tycker att man förverkar sin föräldrarätt om man gör sitt barn illa.
  6. Alla i ledande position inom staten skall ha ekonomisk utbildning och ett tydligt resultatansvar med fullt mandat.

Det var nog det som jag skulle hinna med första dagen. Skulle jag få några minuter över skulle jag lägga in fler idrottstimmar i skolan.

Pust – det var skönt att få ut det….