Livsglädje – en del av och summering av EQ

Livsglädje  – vad är det? Olika för olika människor och en mix av olika delar. I EQi 2.0 som vi arbetar med inkluderar det Självkänsla, Optimism, Sociala Relationer och Självförverkligande.

Enligt denna definition är livsglädje något som både bidrar till, samt är en produkt av emotionell intelligens. Därför har livsglädje blivit en viktig parameter att se som en del av din emotionella hälsa och ditt välbefinnande.

  • Självkänsla: Livsglädje är en följd av att tro på sig själv och leva enligt sina värderingar. Om du behöver höja din självkänsla så skulle du alltså, med hög sannolikhet, vinna på att se resultat i din totala livsglädje eftersom självkänsla främjar positiva känslor om det egna jaget och självförtroendet. Det ökar också nöjdheten med livet och känslan av glädje inför livet.
  • Optimism: Vid motgångar och besvikelser är förmågan till återhämtning beroende av personens förmåga att vara optimistisk.
  • Sociala relationer: Välutvecklade relationer hjälper sig att skydda dig från de negativa effekterna som påverkar dig av utmaningar och jobbiga dagar.
  • Självförverkligande: Livsglädje är ofta också nära sammankopplat med en villighet att lära sig och växa i harmoni med sina egna värderingar.

”Det är inte hur du har det – utan hur du tar det.”