Vill du ligga och slappa i hängmattan och samtidigt träna?

Prova att träna på livsglädje!

Livsglädje är olika för olika människor. Förstås är det så. Ordet betyder dock oftast livslust, levnadsglädje, framgång och tillfredsställelse i livet, men kan betyda att bli frisk för den sjuka, se sitt barn ta sina första steg, eller att uppnå ett idrottsresultat man kämpat för eller enbart tacksamhet för ynnesten och den stora möjligheten att få finnas till.

När vi ser på det emotionella intelligensbegreppet livsglädje, så som det kan läsas ut ur EQI 2.0 som är det verktyg vi arbetar med, så innebär det en nära koppling till en väl balanserad kombination av Självkänsla, Optimism, Sociala relationer och Självförverkligande, men är även kopplad till andra omständigheter förstås. Men om vi håller oss till dessa fyra ”livsglädjemuskler”: Hur skulle vi kunna träna på dem?

Enligt denna definition är livsglädje något som både bidrar till, samt är en produkt av, emotionell intelligens. Just därför har livsglädje blivit en viktig parameter att se som en parameter på emotionella hälsa och ditt välbefinnande.

Om vi enbart ser till de fyra mest påverkande aspekterna; Hur kan vi jobba på att vi må bättre? Finns det några emotionella ”muskler” som kan ge hävstångseffekt att jobba på? Ja, det går att vara smart i sin reflektion och sin träning. Så här tänker vi:

  • Självkänsla:Livsglädje är en följd av att tro på sig själv och leva enligt sina värderingar. Om du behöver höja din självkänsla så skulle du alltså, med hög sannolikhet, vinna på att se resultat i din totala livsglädje eftersom självkänsla främjar positiva känslor om det egna jaget och självförtroendet. Det ökar också nöjdheten med livet och känslan av glädje inför livet.

”Känslor är mycket som vågor, vi kanske inte kan stoppa dem från att komma men vi kan välja vilka vi vill surfa på”     

– Jonathan Mårtensson

Hur tränar vi på självkänsla?

Övning:

Avsluta dagen med att skriva ner tre saker du gjort bra. Det behöver inte vara några stordåd – att du hjälpt en person på bussen, hanterat ditt motsträviga barn utan att få ett utbrott, eller att du äntligen fick ”tummen ur” med en gammal ”surdeg” på jobbet är exempel på saker som är värda att påminna sig själv om.

Om du har svårt att göra övningen, testa att samarbeta med någon annan som också behöver bygga på sin självkänsla. Påminn varandra genom att skicka sms med dagens tre positiva göromål, och glöm inte att berömma och uppmuntra varandra. Eller lägg in i kalendern och påminn dig själv?

  • Optimism:Vid motgångar och besvikelser är förmågan till återhämtning beroende av personens förmåga att vara optimistisk. Och vi går på motgångar och besvikelser ibland. Förmågan att vara positivt inställd, trots bakslag, särskiljer ofta agnarna från vetet på arbetsplatser.

Övning:

Genom att införa att t ex be om feedback, försöka hitta tidigare lyckade fall och söka accept från andra kan du bekräfta om dina mål har utsikt att bli framgångsrika eller inte.

  • Sociala relationer: Välutvecklade relationer hjälper sig att skydda dig från de negativa effekterna som påverkar dig av utmaningar och jobbiga dagar. Om du kan bygga och bevara välutvecklade och välfungerande relationer kan de hjälpa till att upprätthålla en stark livsglädje.

Övning:

Ett erkännande räcker långt. Kom ihåg att fira händelser som är viktiga, inte bara för dig, utan för andra. Ge regelbundna erkännanden i vardagen. Nyttja din empatiska förmåga, ÄVEN TILL DIG SJÄLV, och ta reda på vilken typ av erkännanden som du uppskattar mest, respektive som andra uppskattar mest.

  • Självförverkligande: Livsglädje är ofta också nära sammankopplat med en villighet att lära sig och växa i harmoni med sina egna värderingar. Vet du med dig att du behöver träna på det, ja då kan chansen till en ökad livsglädje bli en god sak att arbeta för.

Övning:

När sade du senast ”Jag är bra på det där, jag borde göra det oftare”? Välj ut en styrka du har och försök hitta en möjlighet till att dra nytta av den mer.

Oavsett vad. Livsglad eller helt enkelt lite låg just nu? Reflektera, sov eller iaf vila; Försök att komma fram till vad?

Med allt detta sagt är det viktigaste budskapet ändå att det finns STORA möjligheter att själv kunna påverka sin livsglädje genom det förhållningssätt ovan fyra kriterier ger oss.

Om du inte kan eller känner att du orkar klara av det själv; Ta hjälp. Du är aldrig ensam.

Helen Lagergren, VD för PS Partner Stockholm och PS Leadership