Lucka 10 & en måndag full av möjligheter!

PS Partners Julkalender för 2018 handlar om ett riktigt hett ämne, nämligen Emotionell Intelligens. Vi ger dig i denna julkalender dagliga insikter och verktyg ända fram till julafton!

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 10 – Problemhantering

Problemhantering är förmågan att hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade. Den handlar om att förstå hur våra känslor påverkar vår förmåga att ta beslut.

När vi pratar om problemhantering inom emotionell intelligens handlar det inte om kvaliteten på lösningarna, det löser vi genom problemlösnings-, begåvnings- och t o m IQ-tester. Nej, inom emotionell intelligens så handlar problemhantering mer om hur vi effektivt använder våra KÄNSLOR under problemhanteringsprocessen.

En person som har god emotionell problemhantering kan konsten att hålla huvudet kallt i de flesta situationer, kan skilja på sak och person, och kan fokusera på det aktuella problemet utan att bli frustrerad av för mycket information eller för många alternativ.

Personer med låg problemhanteringsförmåga undviker ofta att konfrontera problem eller kan ha svårt att fatta beslut i problematiska frågor, eftersom känslorna blir för överväldigande.

Alla beslut involverar känslokomponenter oavsett hur faktabaserade de än är, men när känslorna går ut över vår förmåga att fatta beslut behöver vi bli medvetna om det och hitta tillvägagångssätt för hur vi löser det.

Tips på hur vi kan träna på problemhantering:

  • Våra hjärnor kan i normalfallet hantera sju bitar information oavsett om vi ska memorera dem eller inte. Nästa gång du kört fast med ett problem; Se till att du inte har fler än max sju alternativ och om du är i stress; max tre alternativ.
  • Sätt upp en deadline för komplexa frågor (t ex konflikter) då problemet måste vara löst. Denna deadline ser till att du håller dig till en effektiv process för problemhantering där det blir mindre sannolikt att du undviker att hantera ett tufft beslut.
  • Ta gärna hjälp av en vän eller kollega för att få nytt perspektiv på problemets lösning.

 

”Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.”

-Albert Einstein

 

Lär känna Helen Lagergren, VD för PS Partner Stockholm, PS Leadership och även kvinnan bakom alla dessa kloka ord i vår julkalender. Är du sugen på att ytterligare utveckla dina förmågor, kolla in PS Leadership, en del av PS Partner.

https://psp.local/helen-lagergren-stockholm/