Lucka 18 är här! Du hänger väl med hela vägen?

PS Partners Julkalender – 2018!

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 18 – Är det skillnad på emotionell intelligens mellan kvinnor och män?

I daglig mun hörs inte sällan teorier om vad som är ”typiskt kvinnligt” och ”typiskt manligt”.

Inom området för emotionell intelligens, iaf inom det område där det verktyg vi använder för att mäta och utveckla emotionell intelligens används, dvs EQi 2.0, ja då ser vi vissa skillnader. Det har gjorts s k genusanalyser av leverantören till EQI 2.0 tillika forskningsteamet i Canada, Multi Health Systems (MHS) .

Ser vi då skillnader som handlar om vem av oss som har högst EQ eller lägst?

Nej, det gör vi faktiskt inte. Fortfarande gäller för oss devisen att det är större skillnader mellan enskilda individer än mellan könen. Den totala EQ-poängen visar alltså inte en högre eller lägre poäng som påvisar skillnad mellan könen.

Vi ser däremot skillnader i hur olika vi fått och tillåtits träna på de olika förmågorna, för ni kommer väl ihåg? EQ-förmågorna är dynamiska, utvecklingsbara förmågor.

Det finns alltså skillnader avseende olika EQ-förmågor, för vi har alltså troligen tränat olika mycket på olika förmågor.

Kvinnor skattar sig högre än män på dessa förmågor:

  • Empati (Lucka 8, Förmågan att identifiera, förstå och uppskatta hur andra människor känner)
  • Känslouttryck (Lucka 4, Förmågan att öppet uttrycka sina känslor, både verbalt och icke-verbalt)
  • Känslomedvetenhet (Lucka 3, Förmågan att identifiera och förstå sina egna känslor)

Män skattar sig däremot högre än kvinnor på följande förmågor:

  • Stresstolerans (Lucka 14, Förmågan att klara av stressiga eller svåra situationer med tron på att man kan hantera eller påverka situationer på ett positivt sätt)
  • Problemhantering (Lucka 10, Förmågan att hitta lösningar på problem där känslor är inblandade.)
  • Självständighet (Lucka 6, Förmågan att vara självgående och oberoende av andra.)

 

Det är större skillnader mellan enskilda individers EQ/emotionella intelligens än mellan könen.

Härligt, tycker vi. Ta med den diskussionen till de långa sköna mellandagarna?