Vi öppnar lucka 2 i PS Partners Julkalender 2018!

Varmt välkommen till PS Partners Julkalender – 2018 – Lucka 2

 EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 2 – Självförverkligande

Självförverkligande innebär en strävan efter mål och mening och en vilja att utveckla sig själv.

Det kan kanske låta lite filosofiskt, men i affärsvärlden innebär det att hitta ett syfte och nöje i sitt arbete och att uppnå sin fulla potential.

Den emotionella förmågan/kompetensen gör att du kan inspirera och leda andra till att upprätthålla en effektiv balans i livet och säkerställa att dina personliga och professionella mål är i samklang.

Värdesätter man självförverkligande så tycker man i regel om sådant som utbildning och man gillar att hålla sig uppdaterad. Om man däremot inte värdesätter självförverkligande lika mycket kanske man inte bryr sig om att sätta vare sig planer eller drömmar för sin egen utveckling eller för sitt liv lika högt. Man är kanske en person som känner att man nöjer sig med att ta dagen och livet som det kommer?

Snömos, eller alldeles glasklart?

Så här kort och gott kan vi träna på att leva vårt liv autentiskt i samklang med vår inre vilja och drivkraft;

  • Ta reda på vad din passion är och gör det som hänger ihop med den. Gäller det jobbet så behöver man ibland bara sätta detta under mikroskop och undersöka det lite närmare. På så sätt utvecklas en ännu större passion för det man håller på med. Gör såhär: Skriv ner några av de saker du gör på jobbet som du tycker motiverar dig. Allt ska med, oavsett om det känns litet eller obetydligt. Gå igenom den här listan regelbundet, lägg in det i din kalender och välj en dag för det så att det säkert blir gjort. Påminn dig om att även de minsta saker, som t ex en komplimang från en kund, kan få dig att prestera bättre varje dag.
  • Avsätt tid i din kalender för de aktiviteter som du tycker särskilt mycket om, din passion, särskilt om det inte är arbetsrelaterat. Att se aktiviteten i kalendern, även om det handlar om träning på lunchen, hjälper dig hålla och följa schemat.