Tiden rinner iväg och vi är redan på lucka 5 i vår julkalender!

Varmt välkommen till forstättningen av PS Partners Julkalender, 2018 – Lucka 5

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 5 – Självhävdelse

Självhävdelse är förmågan att kommunicera känslor, tankar och ideer öppet. Det är också att kunna stå upp för sig själv, sina värderingar och rättigheter på ett socialt acceptabelt sätt utan att det går ut över andra. Det är den egenskap där man är säker i sig själv och har tillit i sig själv utan att vara aggressiv.

Självhävdelse är, som med alla EQ-förmågor i denna julkalender, möjligt att träna och lära sig att kommunicera effektivt på detta sätt.

Ordet självhävdelse kan ibland ha en negativ klang, men att hävda sig själv betyder inte att du måste göra det på bekostnad av andra. På engelska finns uttrycket ”assertiveness” vilket är en positiv ledaregenskap när den är balanserad, dvs när du är bestämd och säker men utan att dina kollegor och medarbetare känner sig överkörda.

En balanserad självhävdelse gör att din omgivning vet var de har dig, de vet vad du tycker och tänker. Som ledare kan det vara viktigt att stå emot en populär åsikt och inte bara flyta med strömmen.

Hur kan man vara bestämd och ändå omtyckt då?

  • Ta in även vad andra tycker och var tillgänglig i kommunikationen. Dvs undvik att vara ångvälten.
  • Samla in fakta, analysera noggrant och låt andra komma in i beslutsprocessen. Skapa en miljö där oliktänkande inte bara uppmuntras, utan faktiskt är verklighet.
  • Var en förebild. Du är ju ingen ångvält som bara tycker att andra ska förändras medan du själv är fullkomlig, eller hur? Jobba för en god kontakt med de du har omkring dig.
  • Ensam är inte stark.

 

”Du är tillräcklig som du är. Du behöver inte bevisa något för någon.”

Maya Angelou

Vem kan det vara som ligger bakom alla dessa kloka ord och verktyg?

Visste du att vi sedan ett par månader tillbaka även finns i Stockholm och att vi där har förmånen att startas upp av Helen Lagergren som driver PS Partner Stockholm och PS Leadership? 

Helen har en bakgrund inom juridik och HR, och hon kommer närmast från rollen som VD för ett konsultföretag inriktat på tester och ledarutveckling bland annat som med inriktning mot EQ (emotionell intelligens) och forskning kring det.

PS Leadership är ett självklart val, tycker vi, vad gäller:

  • Utveckling – individ (t ex ledarcoaching och djupare personbedömning inriktad mot utveckling)
  • Utveckling – grupp (Ledningsgruppsutveckling, talangprogram, ledarprogram, både öppna och skräddarsydda, HiPo-insatser, konfliktlösning mm)
  • Workshops och teambuilding i form av s k business simulations (T ex på tema Förändring, Makt och Påverkan, Beslutsfattande och affärsspel)
  • Skräddarsydda företagsanpassade program
  • EQ-workshops och föredrag om t ex emotionell intelligens.

För mer information, kontakta Helen Lagergren på helen.lagergren@pspartner.se

Lär känna Helen närmare här: https://psp.local/helen-lagergren-stockholm/