Vi öppnar lucka 8 i julkalendern och får en härlig start på lördagen!

PS Partners Julkalender, 2018 fortsätter – här med lucka nummer åtta

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen julkalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 8 – Empati

Empati är förmågan att identifiera, förstå och uppskatta hur andra människor känner. Det innebär även att kunna uttrycka förståelse för någon annans perspektiv samt att bete sig på ett känslomässigt respektfullt sätt.

Emotionellt intelligenta personer har förmågan att förstå och ha ett intresse för andra människors känslor och tankar. De lyssnar bra och de känner av andras känslor och omständigheter, innan de kommunicerar sitt budskap eller fattar ett beslut.

Personer med låg emotionell intelligens förstår inte hur andra personer känner sig. De känner sig missförstådda och tror, oavsett om det är sant eller inte, att andra inte anstränger sig tillräckligt för att förstå dem. Detta leder till att de känner sig förbittrade och besvikna. Kanske tror de att andra är för känsliga för deras ilska, ledsamhet och andra reaktioner. Denna brist på empati gör dem okänsliga och leder ofta t o m till att de beter sig olämpligt.

Detta sätt att reagera skapar eller komplicerar konflikter och skapar missförstånd, eftersom personer med låg empati inte tränat på att tolka andras reaktioner. Å andra sidan, eftersom de inte förstår andras känslor, kommer dessa personer inte bara försvara sitt eget synsätt utan vägrar också ofta att acceptera någon annans.

Här kommer några enkla tips på hur vi kan träna och därmed öka den empatiska förmågan, eftersom empati är en dynamisk emotionell förmåga vi kan arbeta med för att förbättra;

  • Undvik att vara dömande och utveckla en nyfiken attityd gentemot andra människor du möter.
  • Försök förstå innan du ska bli förstådd genom att ställa öppna frågor så får du den du pratar med att berätta om sina erfarenheter.
  • Ha ett aktivt intresse för individerna omkring dig och försök, om du kan, att skapa möjligheter för dem att bli framgångsrika. Lyssna aktivit, lyssna mer än du pratar.

 

”En människa utan medlidande är den brutalaste människan på jorden.”

Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778

 

Mer om EQ och utvecklingsmöjligheter för dig som individ, ledare eller organisation kan du få genom Helen Lagergren, VD för PS Partner Stockholm och PS Leadership Sweden.

Läs mer om PS Leadership här, och mer om Helen här!