Mångfald & Att vilja väl

Som skrivits om i  tidigare inlägg är mångfald oerhört viktigt och i arbetet att nå mångfald gäller det att våga, vilja förstå och inte döma. Att inte vara rädd för det som man inte förstår och att inte bli rädd när någon gör på ett sätt som är annorlunda.

Mångfald är inte bara nationalitet, det är lika mycket personlighet, kön, värderingar.

Det för mig in på mitt andra hjärteområde – och det är att våga tillåta människor vara annorlunda. Att skapa en företagskultur som är tillåtande och ger trygghet, att alla är ok. Olika är bra.

Det har Josefine Sandahl bestämt sig för att arbeta för – och jag är enig. Läs mer här. 

Anna Petersson, VD & Grundare av PS Partner AB