Millennials – Y generation – hur bygger vi långsiktiga organisationer?

Jag har varit i rekrytering och bemanningsbranschen i många år, följt uppgång och nergång, nya utmaningar, nya generationer och nya förväntningar.

Jag pratar dagligen med kunder i våra rekryterings- och bemanningslösningar om olika val och nästan dagligen kommer frågan ”kommer hen att stanna hos oss?”.

Det här är givetvis en fråga som är väldigt svår att svara på då det är så många faktorer som spelar in. Så, det jag svarar är ” jag kan nog garantera att hen inte kommer att stanna på samma position, men inte för hen inte trivs, utan för att det är så mycket som påverkar runt omkring”.

Vi måste skapa ett arbetsliv där det är ok att stanna kortare vilket innebär att vi måste bygga strukturkapital smart och effektivt. Jag tror också på att tydliggöra förväntningarna på individen, att det kommer att ta tid och att hen måste ge det tid för att komma in i arbetet. Flera av de chefer vi arbetar med uttrycker utmaningen med att hela tiden bekräfta de nyanställda.

Vanligt är att nyanställda gärna vill ha ett samtal varje dag om hur det går och vad hen kan bli bättre på.

Jag tror att vi måste närma oss varandra – organisationer och ledare behöver arbeta närmare och sätta en annan feedback kultur som är mer än ett utvecklingssamtal om året, samtidigt som de nya medarbetarna måste förstå att saker och ting tar tid. Bekräftelsen måste komma inifrån, inte bara från yttre ”likes”. Risken för organisationer idag är att vi går från en era där personer arbetat 10-20 år på en position då kravet på strukturkapital inte varit lika stort.

Jag ser att vi behöver bygga långsiktiga och hållbara organisationer som möjliggör att personer slutar. Om en person slutar, så kan nästa person komma in och ta vid. Det går inte om personen har haft allt i huvudet och varit helt isolerad med sina kunder och kontakter. Det är heller inte försvarbart utifrån ett ledarskap, att underhålla en sårbar organisation. Jag ser att det föder en ”skuldkultur” där personen som inte orkar tillslut säger upp sig och blir ”det svarta fåret”.

Följden blir att företaget inte tittar inåt och funderar på vad ledare/organisationen kunde gjort annorlunda, vilket innebär att samma sak kommer att hända igen. Det blir kostsamt för personen, för samhället och för organisationen.

Simon Sinek diskuterar Millennials och utmaningarna i yrkeslivet i filmklippet här nedan. För mig handlar det inte bara om millennials, utan alla i dagens yrkesliv. Jag tror verkligen på struktur, tydlighet och uppföljning. Det är en löpande diskussion, både internt hos oss och med våra kunder.

Balansen mellan mätbarhet, struktur, mallar och kvalitetsprocesser kontra frihet för individen. Vad tycker du?

Anna Petersson VD och Grundare av PS Partner

 

This Is Why You Don't Succeed – Simon Sinek on The Millennial Generation

Simon Sinek explains what's missing with the Millennial generation, with Tom Bilyeu

Posted by Fearless Motivation on Sunday, October 14, 2018