Mindset vs skillset

När vi ändå har börjat diskutera attityd kontra meriter. Här kommer en intressant artikel till.