Nyfikenhet

En dag på lunchen med mina kollegor så talade vi om hur olika människor är, vilket vi ofta gör. Det ligger i vårt arbete. Jag kom att tänka på min moster, hon är 45 år äldre än mig och snart 85 år. En fantastisk person. Som har levt ett fantastiskt liv. Det som är det häftigaste med henne är hennes nyfikenhet på livet. Varje gång vi ses så är hon uppriktigt nyfiken på vad som har hänt mig sedan sist. Mycket av det som händer mig är ganska långt ifrån hennes vardag, men hon vill veta, vill förstå. Det jag upplever när jag är med henne är att hon lyssnar just på mig, är uppriktigt nyfiken, på just mig. Handen på hjärtat – hur ofta händer det på en dag? Och hur ofta är du själv uppriktigt nyfiken på den person som du talar med? Ofta vandrar tankarna iväg och du bearbetar nästa projekt på dagen, nästa tid som skall passas.

Nyfikenhet. Det är nyckeln i vårt arbete. Nyfiken på att förstå den organisation som du skall rekrytera till, nyfikenheten i att förstå vad som gör att alla människor på denna arbetsplats förenas i en tanke, en kultur och värdering. Det samma gäller när vi träffar personer som vill göra något annat, vad för denna människa hit? Vilken röd tråd har denna person följt? Varför och vad och hur? Det tror jag är den drivkraft som styr i vår bransch. Att vilja veta och verkligen lyssna och förstå. Det är mitt eviga förbättringsarbete – att verkligen, på riktigt, lyssna – hela tiden, på den människa som du har framför dig. Oavsett om den är 3 eller 87 år.