Olika är bra?

Är lätt att säga, men svårare att göra. Olika gör vägen kantig och guppig innan man kommer ut på en bredare autostrada. Det innebär att man måste orka lyssna på det som sägs och inte döma enligt invanda mönster. 

Att man är tydlig och rak, inte pratar bakom ryggen. Under mina år inom rekrytering och som ledare har jag mött många goda intiativ till att skapa en plats för olika – men lika många gånger faller de.

Varför?

För att personen som är olik sticker ut och det är ovant. Vi vet inte hur vi skall hantera det. Personen känner det, alla känner det.

Om man inte bjuder in till en öppen diskussion om vad som skaver så finns risken att personen som är olik tar på sig skulden. Och söker sig någon annanstans. Det är synd – för vinsterna när man lyckas är fantastiska – både på individ och företagsnivå.

Här kommer lite tips från suntarbetsliv.