Prestationslösningar

Vi möter många olika typer av organisationer och ser en hel del exempel på där man byter ut personer för att de inte presterar så som organisationen önskar. Ibland är det ett korrekt beslut och ibland är det en effekt av dåligt ledarskap. I det senare fallet hjälper det inte att byta ut personen och ersätta den med en ny, med samma ledarskap blir det ofta samma resultat. Intressant läsning som jag personligen är enig i, från Eva Svahn, Antenn.

”Rent krasst kan man säga att dåliga prestationer nästan alltid på något sätt är kopplade till dåligt eller icke-existerande ledarskap. Ett team som bytt chef fem gånger på tre år levererar sällan på topp. Dels hinner inte medarbetarna bygga upp en relation till chefen, och dels hinner cheferna inte lära känna medarbetarna och deras kvaliteter. Visst ger själva utförandet av arbetsuppgifterna viss tillfredsställelse, men de allra flesta av oss behöver också uppmärksamhet och bekräftelse – och inte sällan beror dåliga prestationer på att personen inte känner sig sedd”, Eva Svahn i ett pressmeddelande.

Här är hennes chefsråd till dig som längtar efter att få i gång engagemanget:

1. Skapa en bra struktur och verktyg för att underlätta måluppfyllningen – både för organisationen och för individen. Ert allra viktigaste verktyg för att veta om ni är på rätt väg är löpande uppföljning.

2. Ge och be om feedback. Bli duktig på att använda feedback i vardagen. Använd de små samtalen för att ge feedback. Att i vardagen ge uttryck för vad man önskar sig av sina medarbetare skapar tydlighet och trygghet i vart vi är på väg och vad målet är. Ge konstruktiv kritik när det är befogat och stötta medarbetaren när det behövs. Helt enkelt: se individen! Med feedback som verktyg skapas en utvecklingskultur och bra relationer mellan dina medarbetare.

3. Se människan. Var nyfiken på dina medarbetare. Vad triggas personen av? Har du ingen aning? Då är det läge att börja iaktta personen i vardagen – och inte minst starta en dialog med personen ifråga. Själva definitionen av en bra prestation är ju när en person med mesta möjliga tillfredsställelse kan producera något med bra kvalitet så kostnadseffektivt som möjligt.