Rekryteringskväll med Swisslog

Vi har arbetat med Swisslog sedan 2 år tillbaka. Ett mycket intressant teknikfokserat företag som bygger logistikhanteringssystem. Vi anordnade tillsammans en rekryteringskväll. Vi gjorde en variant av Petter Stordalens Choice uttagning. Jag hade telefonintervjuat/intervjuat ett antal kandidater med lämplig profil som jag bjöd in till rekryteringskvällen. Från Swisslogs sida kom HRchef, anställande chef och medarbetare. De presenterade Swisslog, hur en arbetsdag ser ut och öppnade upp för frågor. Vi bjöd på en fin italiensk buffé under tiden. Efter informationen så hölls kortare intervjuer av Swisslog. Det blev en riktigt bra kväll, där alla fick med sig en nyare och djupare bild av företaget. Vi fick en mer nyanserad bild av de personer som var intresserade av Swisslog.

Tack för en givande kväll alla ni som kom.

Jag tror på att hitta olika vägar för att finna och nå ut till de personer som vi söker. En del företag är välkända för gemene man, medan andra har en mer komplex produkt som är känd för ett mindre antal personer. I dagens samhälle är allt föränderligt. Det går att byta både bransch och position. Det gäller bara att hitta synergierna och se möjligheterna i varandras erfarenhet och bakgrund. Där ser jag att vi som rekryterare har en viktig position i att agera länk – kompetenstolk – där vi ser likheterna från utsidan och kan omvandla dem till nyttighet – både för företag och individ. Det är just därför jag kliver upp på morgonen – varje dag innebär en ny möjlighet.

Vad får dig att gå upp på morgonen?