Självständighet – en del av EQ

Självständighet är förmågan att kunna vara självgående och oberoende av andra. Det handlar om att kunna fatta beslut och kunna planera och utföra uppgifter på egen hand.

Förmågan självständighet kännetecknas av att kunna tänka och agera självständigt utan några känslomässiga beroenden till andra.

Den som vill träna på att bli mer självständig kan vinna mycket på att bortse från sina rädslor för misslyckande och komma bort från sina egna negativa tankar.  Det handlar också om integritet, dvs att klargöra för sig själv vad man står för.

Vi tror på att ha självständiga medarbetare och det finns otaliga studier som visar på hur mycket bättre alla mår, när personen känner att de har kontroll över sitt arbete, kan vara med och ta ut riktning och få arbeta under tillit.

Kan man ha för hög självständighet? Vad innebär det?

Idag handlar mycket om samarbete, att kunna jobba tillsammans. Det krävs då en förmåga att kunna agera i olika team och det blir därför viktigt att balansera upp sin självständighet med en öppenhet för att kompromissa. Du behöver även kunna ta emot feedback och ha en förmåga att skapa långsiktiga relationer.

Hur kan du träna upp din självständighet?

  • Gör en lista över möjliga reaktioner som andra kan få på de beslut du fattar. Lista både negativa reaktioner (typ; mina kollegor kan känna att jag nonchalerar deras åsikter) och positiva reaktioner (typ; mina kollegor kan få en energikick av sådant de inte ens övervägt tidigare). När du kan förutspå möjliga reaktioner är du bättre rustad att fatta ditt beslut oberoende av andra. Du kan då bättre välja när du vill verka självständigt och när du vill vara beroende av andra.
  • Utvärdera dina beslut. Både de bra och de dåliga. Ställ dig de 5 Varför? Så kommer du till kärnan av rot orsaken till ditt agerande. Genom att förstå det, kan du lättare ändra ditt agerande nästa gång.
  • Det viktigaste i utveckling är att fira segrarna och inte bry dig om återfall. Se framåt.