Snäll?

Jag har tidigare tagit upp ämnet om att vara snäll. Är det bra eller inte? Det gamla talesättet “ man kan inte ha grisen i köket för att den är snäll” Nej, det kan man inte – men så mycket enklare livet skulle vara om vi oftare taggade ner något och var snällare. Jag är medveten om att tidsbrist med stor sannolikhet ligger bakom vår förmåga att vara snäll. När tiden är knapp, man är redan sen till nästa möte och det star någon sengångare framför I biljettkön – nej, då är det inte första valet att vara snäll.

 

Läs mer om snällhet här