Ta en självständighetsgodis!

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i sommartider, bjuda dig på en hel hög av EQ-godis!

Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Självständighet

Självständighet är förmågan att kunna vara självgående och oberoende av andra. Det handlar om att kunna fatta beslut och kunna planera och utföra uppgifter autonomt, dvs på egen hand.

Förmågan självständighet kännetecknas av att kunna tänka och agera självständigt utan några känslomässiga beroenden till andra.

Den som vill träna på att bli mer självständig kan vinna mycket på att bortse från sina rädslor för misslyckande och komma bort från sitt ofta negativa ”självprat”.  Det handlar också om integritet, dvs att klargöra för sig själv vad man står för.

Många är vi nog som kan hålla med om att det onekligen verkar vara effektivt att ha välmående medarbetare som har förmågan att agera självständigt. Med det menar vi att din upplevelse är att personen själv har givits möjlighet att själv påverka sitt arbetssätt, sin arbetstid och sin arbetsplats inom givna ramar. ”Kreativitet innanför staketet” är ett ganska målande uttryck som känns passande.

Om personer har (för) hög självständighet då, t ex på en arbetsplats? Vad händer då?

Idag handlar mycket om samarbete, att kunna jobba tillsammans. Det krävs då en förmåga att kunna skapa i olika team och det blir därför viktigt att balansera upp sin självständighet med en öppenhet för att kompromissa. Dessutom behöver man kunna ta emot konstruktiv realistisk återkoppling genom att använda sig av en tillräcklig mängd väl fungerande sociala relationer. Lätt som en plätt? Eller?

Hur kan du då träna på detta själv?

  • När du upptäcker att du är mer beroende av andra än vad du skulle önska, kan du göra en lista över möjliga reaktioner som andra kan få på de beslut du fattar. Lista både negativa reaktioner (typ; mina kollegor kan känna att jag nonchalerar deras åsikter) och positiva reaktioner (typ; mina kollegor kan få en energikick av sådant de inte ens övervägt tidigare). När du kan förutspå möjliga reaktioner är du bättre rustad att fatta ditt beslut oberoende av andra. Du kan då bättre välja när du vill verka självständigt och när du vill vara beroende av andra.

Helen Lagergren är VD för PS Partner Stockholm och PS Leadership som erbjuder mycket klokheter som ovan och än mer. Alla verktyg och program vi erbjuder kännetecknas av att de är mätbara, konkreta och vetenskapligt grundade. 

Hör gärna av dig till Helen för att få veta mer om hur hon och vi på PS Partner kan hjälpa dig! Vi lovar att det kommer vara oerhört givande, lärorikt och intressant. 

Nästan säkert är att du längs vägen också kommer få dig ett och annat riktigt gott skratt!