Tag Archive: Tillgänglighet

Rekrytering via sociala medier

Med rätt teknik PS Partner har under höstterminen varit uppdragsgivare för ett examensarbete i media- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Göteborgs Universitet. Författare har varit Siri Jagstedt och här presenteras i korthet några av slutsatserna i studien.   Den studie som genomförts har haft till syfte att undersöka hur ingenjörer ser på arbete och rekrytering i relation till sociala medier.  Studien visar att ingenjörerna är positivt inställda till rekrytering via sociala medier, så länge annonsering och...

Postad den 5 februari 2013