Utmaningar

Handen på hjärtat – sedan jag var ganska ung så har jag sökt utmaningar. Det har alltid varit läskigt, men aldrig så läskigt så att jag inte har provat. När jag får en idé om hur något skulle kunna vara så slår den rot i mitt inre. Den pockar på min uppmärksamhet i olika grad tills jag måste lyssna på den, prata med någon om den eller helt enkelt testa den.

Det kan vara enerverande att arbeta med mig och leva tillsammans med mig och jag är medveten om det – men också medveten om att just den egenskapen har tagit mig till situationer där jag har lärt mig mycket, träffat nya människor och mött nya möjligheter. Jag har försökt att sätta ord på hur det sker för att förklara – men det är svårt. Jag kan helt enkelt inte låta bli, jag måste testa och lära mig något nytt. Det, tillsammans med en envishet och ett engagemang gör att det oftast blir bra. Eller rättare sagt, alltid blir bra i min värld. Omedvetet så ser jag hur det kommer att bli när jag testar, och som den optimist jag är så ser jag det alltid i ljusa färger. Det blir väldigt tydligt för mig.

Jag har förmånen att få träffa många människor i mitt jobb. Många som står på kanten till att kasta sig ut. Jag ser deras styrkor och hur hen ibland backar för att hen inte riktigt vet hur det kommer att bli. Min största rädsla är just det – att ångra att jag inte provade.

Det finns många ordspråk och alla har just det gemensamt – ”man ångrar sällan det man gjorde, oftare det man inte gjorde”. Därför är utmaning viktigt för mig  – och jag tror att det är det samma för alla människor. Utmaningarna är också personliga och det finns ingen nivå eller ranking på dessa. Det bestämmer du själv. Men känslan när du har kastat dig ut och det har gått bra är obeskrivlig.

Jag tror att det är det största ansvaret som vi har – att ta ansvar för ditt liv – gör det så fantastiskt du bara kan. Jag sänder med ett tedtalks på vägen om just detta. Klicka här.